Metodistkirkens Verdensråd

En verden til forskel

Metodistkirkens Verdensmission er et lille råd, der gør en stor forskel. Takket være ihærdige frivillige drives en række projekter forskellige steder i verden til gavn for de, der bor der. Projekterne strækker sig fra sikring af vand, et bespisningsprojekt, skolegang, en sundhedsklinik, og uddeling af tøj i DR. Congo, Indien, Honduras og Letland.

DR. Congo

Metodistkirken har i mange år haft tætte kontakter til området Mulungwishi i den sydlige del af DR Congo.

Det har ført til flere missionsprojekter, som Metodistkirken støtter.

Den Gode Forbindelse

Tre gange har Metodistkirken i Danmark i samarbejde med lokalbefolkningen i Mulungwishi haft projekter under temaet: ’Den Gode Forbindelse’. I 2003 hjalp en gruppe danskere vores congolesiske venner med at lægge el-ledninger og sikre elektricitet i Mulungwishi. I 2006 blev der i fællesskab lagt vandrør og etableret et nyt vandforsyningssystem. I 2009 resulterede samarbejdet i, at der kom et nyt vandforsyningssystem i nabolandsbyen Mununu. Der kan stadig købes gavebeviser, da der løbende er vedligeholdelsesudgifter.

Sundhedsklinik

I Mulungwishi er der en sundhedsklinik. Her kan syge blive indlagt og tilset af uddannet sundhedspersonale, ligesom fattige landsbykvinder kan føde deres børn under sikre forhold. Alene i Afrika dør en kvinde hvert andet minut på grund af komplikationer i forbindelse med graviditet eller fødsel. Sundhedsklinikken i Mulungwishi er med til at bryde den sørgelige statistik. 

Bespisningsprogram

Der er også et bespisningsprogram i Mulungwishi. Mange mødre kommer langvejsfra med deres små børn for at få en portion brune bønner. En sygeplejerske vejer de små børn. Vægten bliver noteret i en bog, så børnenes udvikling kan følges. Mødrene bliver undervist i korrekt ernæring, og de får gerne en pakke med olie og mad med hjem til familien. 

Skole og uddannelse

I Mulungwishi er der både en grundskole og tre universitetsfakulteter, hvor det er muligt at studere pædagogik, teologi eller IT. Børn i Congo, der får en uddannelse, udgør landets fremtid. Uddannelse er ikke gratis i Congo, og mange forældre har ikke råd til at betale for deres børns skolegang. Takket være danske sponsorater kommer flere congolesiske børn i skole. Ét barns skolegang i ét helt år koster 800 kr. (Eventuel henvendelse kan ske til til Missionsrådets kasserer).

Letland

Præster

Letland genvandt sin uafhængighed i 1991, men landet har efterfølgende båret præg af de mange år under sovjetisk indflydelse. I det nye årtusinde er det gået langsomt fremad, men desværre har den globale finanskrise ramt Letland særlig hårdt. I Letland dukker der kirker op overalt, men der er ikke altid uddannede kræfter, der kan løfte præsteopgaven. En præsteuddannelse koster penge, og færdiguddannede præster får en meget ringe løn. Kirken i Letland har brug for støtte til både præsteuddannelser, lønninger og sygeforsikringer. Derfor har Årskonferencen vedtaget, at der samles ind til præsternes lønninger i februar måned.

Hope Center

Enlige teenagemødre i Letland står ofte i en vanskelig situation. Mange har ikke kontakt til deres familie, og de fleste har hverken uddannelse eller arbejde. På Hope Center får de unge, enlige mødre et trygt hjem. Her bor pigerne i reglen de sidste måneder af deres graviditet og de første måneder efter barnets fødsel. På centret er der frivillige og ansatte, der giver de unge mødre og de nyfødte børn den hjælp, de har brug for.

Camp Wesley

Metodistkirken i Letland ejer lejrstedet Camp Wesley, som flere gange har sat rammen om gode lejroplevelser for lettiske børn og unge. Camp Wesley var en gård, kirken købte i 2004. Dengang var bygningen i meget dårlig stand, men mange har siden givet en hånd. I dag er der sket mange forbedringer, men der er stadig behov for hjælp til inventar og istandsættelse, ligesom der er brug for hjælp til at afholde børnelejre. Der er altid brug for spejdergrupper eller arbejdsgrupper, der vil give en hånd med.

Lektiehjælp

En af landmenighederne i Letland har oprettet en lektiecafé. Nogle i menigheden fandt ud af, at der er børn, der hver dag skal stå udenfor og vente på en bus i 4-5 timer for at komme hjem. Der er ingen steder, hvor de kan gå indenfor, lige meget hvor koldt det er. Kirken ligger tæt på skolen, og derfor har de nu startet en lektiecafé. Her får børnene et varmt måltid mad, de får hjælp til lektierne og kan lave andre aktiviteter. Det koster selvfølgelig penge, og her kan vi hjælpe.

Julehjælp og anden nødhjælp

Fra Århus og Frederikshavn bliver der jævnligt sendt tøj og madhjælp til Letland. I 2010 vil det også blive forsøgt at sende julegaver afsted i en stor lastbil. Hvis nogen vil støtte arbejdet med penge, konserves eller strikkede huer, kan det blive samlet op og taget med fra Frederikshavn eller Århus.

Tak fra Letland

Honduras

Renacér

Renacér er et børnehjem, som ligger ca. en times kørsel uden for hovedstaden Tegucigalpa. Børnehjemmet er en del af et større netværk, hvor børn for en ny chance for et værdigt liv. I Honduras er uligheden herskene og kun ved hjælp fra de kirkelige organisationer, kan den store mængde af ekstremt fattige få mulighed for et bedre liv. Arbejdet fra kirkerne er et enormt vigtigt og værdigfuldt stykke arbejde. På børnehjemmet bor børnene i huse af 8-12 stk, hvor hver hus har en mama tilknyttet. Her får de mad på bordet, venner, en ny familie og skolegang – et liv.

Manos Extendidas

Manos Extendidas betyder udstakte hænder og består af en række programmer, i hovedstaden Tegucigalpa, under ledelse af gadepræsten Alvin Anderson. Hertil hører bespisningsprojekter, genhusning, maduddeling, undervisning, børnehave, kirkesamfund mv.

El Buen Samaritaño

Er en børnehave og skole, som har dets virke i en af de fattigste dele af Tesgucigalpa.

Lossepladsen

På toppen af en bakke af skrald lever en række mennesker og kæmper om de samme rester skrald, som køer, hunde og gribbe, for at overleve. For disse mennesker er der skabt en skole, hvori børnene fra lossepladsen kan komme og blive uddannet og få en ny chance i livet.

Teamture

Omkring hvert andet år arrangeres en teamtur for 10-15 mennesker fra Metodistkirken. På turen til Honduras hjælpes der, hvor behovet er. På turen opleves Honduras og projekterne og der brygges relationer mellem mennesker.
Er du interesseret i mere information, så kontakt os gerne.

Hør podcasten “Honduras gør under huden og tegner sig i kødet” 

Turen til Honduras

Indien

Skole og uddannelse

I den sydlige del af Indien støtter Indiensvennerne forskellige skoleprojekter. Der er startet en kostskole for 120 børn, hvoraf de fleste er forældreløse. Indiensvennerne har sendt starthjælp til mad, ligesom de er betalt lønninger til medhjælpere og ledere på skolen. Jeevan Jyoti er en anden skole, der bliver støttet. Skolen har 200 elever fra 1. til 10. klasse. Her bliver der betalt lønninger til 8 lærere.

Syning og symaskiner

Indiensvennerne i Danmark støtter også forskellige sykursusprojekter i Indien. Det gælder bl.a. området omkring byen Lucknow, hvor der foregår syundervisning tre steder. Her bliver i alt 63 unge piger oplært i syning. Ved afslutningen af kurset får pigerne hjælp til at erhverve sig en symaskine. Det har vist sig at være af stor betydning for familiens økonomi. Når pigerne kan et håndværk, får de lettere ansættelse hos en skrædder, eller de kan selv starte en lille syvirksomhed. Det giver dem mulighed for at få en selvstændig indkomst, som de kan bringe med hjem.

Forfulgte kristne og efterladte familier

Mange kristne i Indien, som stammer fra oprindelige indiske stammer (Adibasis), er forfulgt af ortodokse hinduer. Regering i Indien synes heldigvis at være opmærksom på problemet og indstillet på at gribe ind overfor de uhyggelige forfølgelser. Indiensvenner i Danmark hjælper 15 forældreløse børn og 8 enker, hvis mænd er blevet dræbt, og hvis huse er brændt ned. Støtten fra Danmark bliver brugt til istandsættelse af boliger og mad til børn.

Dét kan du gøre

Skolegang

Skolegang for et barn i den congolesiske by Mulungwishi koster 60 kr. om måneden. 

Skolelegaterne fordeles, i tæt samarbejde mellem missionsrådet og kontakter i Congo, således at det gavner flest mulige familier, og giver chancer til et barn, som ellers ikke ville have modtaget undervisning

Bidrag går fuldstændigt ubeskåret til børnenes skolegang.

Rejs ud 

Som en del af vores projekter i Congo og Honduras er det muligt at rejse ud til projekterne og hjælpe, hvor nøden opstår og er.

Der planlægges jævnligt teamture. Falder det i din interesse, er du meget velkommen til at skrive til os, og vi vil give dig yderligere information

Pak tøj

Du har mulighed for at komme og hjælpe med at pakke tøj til vores venner og menighederne  i Letland. De har videre et stort netværk til børn og voksne, som ikke selv har råd til ordentligt tøj.

Pakkedagene foregår hovedsaligt i menigheden i Aarhus, men også i Vejle og Frederikshavn.

Bidrag

Missionsarbejde er en vigtig opgave for Metodistkirken. Det er gennem missionsarbejdet, vi hjælper svage og fattige andre steder. Det er gennem missionsarbejdet, vi giver af vores overskud til mennesker, der lever et liv i underskud. Det er gennem missionsarbejdet, vi viser Guds kærlighed til vores medmennesker.

Alle midler til missionsprojekterne er bidrag fra menigheder og privatpersoner. Hvis vores arbejde skal fortsætte med at gøre godt og forhåbentlig vokse, er der brug for din støtte.

Det er muligt at bidrage økonomisk – find de nødvendige bank oplysninger her.

Skriv direkte til os

HAR DU SPØRGSMÅL? Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller andet. Du kan kontakte os på

mission@metodistkirken.dk

Nyheder