Du kan gøre en forskel

Du kan være med til at gøre en forskel til det bedre i verden.

Metodistkirken vil gerne være en kirke med hjerte, hoved og hænder, og derfor er vi engagerede i mission og socialt arbejde. Her er blot nogle af de muligheder du kan benytte dig af for at være med til at gøre en forskel med hjerte, hoved og hænder:

Metodistkirkens Verdensmission

Metodistkirkens Verdensmission er et lille råd, der gør en stor forskel. Takket være ihærdige frivillige drives en række projekter forskellige steder i verden til gavn for de, der bor der. Projekterne strækker sig fra sikring af vand, et bespisningsprojekt, skolegang, en sundhedsklinik, og uddeling af tøj i DR. Congo, Indien, Honduras og Letland.

Metodistkirkens Sociale Arbejde

Metodistkirkens Sociale Arbejde (MSA) ønsker gennem sine aktiviteter at hjælpe samfundets udstødte og udsatte befolkningsgrupper til en bedre tilværelse ud fra den kristne forståelse af barmhjertighed. MSA er en selvejende social frivillig institution med en bestyrelse og en lønnet administration og frivillige, der hjælper med i det praktiske arbejde.

For at kunne drive det store arbejde for samfundets udsatte har Metodistkirkens Sociale Arbejde (MSA) brug for økonomisk hjælp. Det gælder til hverdag, men også særligt op til jul, hvor der hvert år deles mad ud til omkring 170 trængende eneforsørgere og pensionister.

Giv til kirken

Metodistkirken i Danmark er en organisation båret af frivillige kræfter. Det gælder også økonomien. Derfor er det vigtigt at medlemmer og venner bidrager økonomisk, så Metodistkirken kan være en sund kirke med hjerte, hoved og hænder. At give økonomisk til kirken er en åndelig øvelse, der er med til at give håb for kirkens fremtid.

Du kan overføre din gave til Metodistkirkens Hovedkasse via bank eller MobilePay, kontakt Metodistkirkens kasserer Keld Munk.

Husk at angive navn og CPR-nummer, hvis du ønsker at få fradrag for din gave.

Skriv testamente til Metodistkirken

Du kan hjælpe Metodistkirken ved at betænke Metodistkirken i dit testamente. Læs mere i indlægget her.