Børne- og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF) er den organisatoriske ramme bag meget af det arbejde med og for børn og unge, der foregår i de lokale menigheder. MBUF er spejder og kor – alt sammen drevet af frivillige. MBUF er også lejre og workshops, der foregår på landsplan som eks. nytårslejren og Børne- og betweenlejr, ledertræning mm.

MBUF er et meningsfuldt trosfælleskab både lokalt og nationalt, som giver børn og unge oplevelser for livet.

Metodistkirkens Børne og Ungdomsforbund (MBUF) er måske den del af Metodistkirken mange først kommer i kontakt med gennem spejderarbejdet, et kor eller en klub for børn. MBUF har ikke sig selv til formål, men ønsker derimod at tilbyde aktiviteter og arrangementer af høj kvalitet, som kan være med til at tilbyde discipelskab af Jesus som en attraktivt, relevant og troværdig mulighed for børn og unges liv.

Mål og værdier

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF) arbejder med på at være kirke med hjerte, hoved og hænder – i relation til Gud, mennesker og verden.

For at udvikle MBUF som organisation og for at få flere medlemmer under 30 år har vi sat en række mål på fem områder. De fem områder dækker det åndelige liv, lederudvikling, nye trosfællesskaber og revitalisering af gamle, tjeneste med fattige og global sundhed. Du kan læse om målene på de fem områder her

MBUF er et meningsfuldt trosfælleskab både lokalt og nationalt, som giver børn og unge oplevelser for livet.

MBUF er intet andet end et forbund af frivillige, der er begejstrede for arbejdet med børn og unge, spejder- og musik arbejde i Metodistkirken.

Arbejdet med en grundfortælling

MBUF Styrelse har gennem en periode arbejdet på at italesætte grundfortællingen – Hvad er særligt ved MBUF? Hvad har stor betydning for MBUF? Hvad skal sætte dagsordnen fremadrettet?

Styrelsen delte et oplæg på Landsmødet i 2022 og bad om inputs – processen er fortsat igang!

Børn

Børn er velkomne i Metodistkirken. Rundt om i landet findes forskellige tilbud og muligheder for børn og deres familier.

Spejder

Metodistkirkens Spejdere er et uniformeret spejderkorps, der lægger vægt på friluftsliv og fællesskab med Gud og hinanden.

Unge

Unge giver glæde, energi og dybde i kirkens liv. I Metodistkirken har de unge bl.a. nogle velfungerende lejre der giver brændstof til troen og fællesskabet.

Musik

Musikarbejdet er mange ting. I nogle menigheder findes kor for børn, der er lovsangsband og mange steder er der gospelkor. 

Værktøjskasse

Nyheder