MBUFs mål på fem fokusområder

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF) arbejder med på at være kirke med hjerte, hoved og hænder – i relation til Gud, mennesker og verden.

For at udvikle MBUF som organisation og for at få flere medlemmer under 30 år har vi sat en række mål på fem områder frem mod 2020. De fem områder dækker det åndelige liv, lederudvikling, nye trosfællesskaber og revitalisering af gamle, tjeneste med fattige og global sundhed. 

Det åndelige liv 

Vi vil have fokus på vores formål, som er discipelskabstræning. Vi vil være knalddygtige til at linke vores aktiviteter til troens verden, så de bagvedliggende formål træder frem.

Vi vil have fokus på trivsel hos ledere. Vi vil bekæmpe ledertræthed med forkælelse, uddannelse og godt kammeratskab og ved at arbejde med værdier og formål.

Vi vil bygge bro til kirken ved at arbejde med identiteten. Vi vil have medlemmer, som er forankrede og trygge ved at være kristne/metodister i hverdagen og i deres engagement i MBUF.

Vi vil etablere en PR gruppe, der kan lave videoer om åndelige emner som discipelskab, medlemskab, sundhed, diakoni.

Lederudvikling 

Vi ønsker at 20 MBUF’ere skal gennemføre lægprædikantkurset.

Vi er med til at etablere ledertræningsprogram i kirken, formet efter kirkens værdier.

Vi tilbyder PFT, TUF og LIW hvert år, der er ledertræning eller lederpleje på forskellige niveauer.

Vi vil etablere et team, som sætter coaching af ledergrupper i gang. Fx den lokale lederuddannelse, hvor lokalgrupper eller nationale planlægningsgrupper kan få ny inspiration. Vi stræber efter at alle byer får besøg mindst 1 gang om året og at vi er nået hele vejen rundt inden 2020.

Nye trosfælleskaber og revitalisering af gamle 

Metodistkirken i Danmark har som mål at optage 130 medlemmer inden 2020. Vi vil arbejde på at 75 af dem er MBUF’ere.

Vi vil arrangerer lejre og ture, hvor trosudvikling og trosfællesskaber opstår.

Vi vil arbejde på at oprette 5 nye trosfælleskaber/lokalgrupper.

Vi vil arbejde på at oprette 5 nye smågrupper bestående af unge på tværs af landet og arbejdsgrene via sociale medier.

Vi vil skabe kampagne og undervisning om medlemskab, der betoner vigtigheden af bekendelse af troen og ansvar.

Vi ønsker os udnævnelse af en ungdomspræst og en spejderpræst.

Tjeneste med fattige 

Vi vil støtte unges initiativ og engagement med socialt udsatte, flygtninge og fattige.

Vi vil opfordre unge til at tage på missionsprojekter og international udveksling.

Vi vil støtte julehjælp og integrationsarbejde.

Vores ønsker os at vores kor giver støttekoncerter og synger i fængsler, på hospitaler etc.

Vi vil lede koordinering af indsamlinger til velgørende formål.

Alle konfirmander til MSA i mindre grupper og i forbindelse med undervisning om diakoni.

Vi vil udfordre hinanden på spørgsmålet: hvad gør vi med vores egne udsatte?

Global sundhed 

Vi vil afholde Sportsweekend på Idrætsefterskolen Lægården.

Vi vil fremhæve friluftslivet bl.a. i spejderarbejdet.

Vi vil præsentere det sunde alternativ til møder.

Vi har nultolerance overfor rusmidler ved arrangementer.

Vi vil skabe mere bevægelse ved arrangementer.

Vi vil skabe undervisning om sundhed gennem MBUFS arbejde, ikke bare fysisk, psykisk, men også socialt og åndeligt.

Vi vil gøre opmærksomme på, hvorfor vi er et sundt og relevant tilbud til børn og unge.