Ny mentorordning for konfirmander

Konceptet omkring konfirmationslejren er ændret i år. Tidligere lå konfirmandlejren som regel i januar og var kun for konfirmander. Men fra i år forsøges en ny tilgang. Formålet er at give konfirmanderne lettere adgang til fællesskabet i MU på landsplan, så det bliver nemmere at tage med en MU-lejr.

Konfirmanderne skal som fortsat deltage i en konfirmandlejr, der strækker sig over en weekend. I år ligger den samtidigt med TUF. Derudover skal konfirmanderne sammen med deres præst deltage på MU’s Nytårslejr (eller i hvert fald en del heraf).

For at knytte båndet mellem konfirmander og MU på landsplan tættere, tilknyttes en MU-mentor, som er en ung person, der skal følge konfirmanderne i løbet af deres undervisningsår. Dette gøres, fordi der i flere menigheder ikke er et ungdomsarbejde, man kan blive en del af. Her bliver fællesskabet på landsplan så meget desto vigtigere. Derfor er det også væsentligt at det bliver gjort så let som muligt at blive en del af fællesskabet på landsplan.

De unge mentorer har til opgave at deltage på konfirmandlejren i september, at deltage på Nytårslejren, og at komme på besøg et par gange i løbet af undervisningen hjemme i menigheden. Besøgene skal gerne ligge både før og efter Nytårslejren.

Næst-formand for Metodistkirken Unge, Daniel Steinvig, siger: ”Når kommende konfirmander ikke får muligheden for at deltage på lejr med andre unge, der er aktive i kirken, går de glip af hvordan kirke også kan se ud. Fællesskabet er en del af Metodistkirkens DNA, og derfor tror jeg dette tiltag bliver godt for både konfirmander og kirken, som kan vise unge mennesker, at denne kirke også kan være for dem. Jeg håber at dette eksperiment bliver vellykket og at det vil betyde at flere og flere konfirmander har lyst til at komme på MU- eller spejderlejre – også efter de er blevet konfirmeret.”

Fakta

Konfirmation i Metodistkirken hedder egentlig overhøring, da dåben ikke skal bekræftes. Ved dåb i Metodistkirken lover forældre og menighed, at de vil bede for barnet og oplære det i den kristne tro. De unge skal derfor ved overhøringen fortælle eller vise, at de er blevet oplært i den kristne tro. Det sker f.eks. ved at den unge skal kunne sige trosbekendelsen, forklare teologiske begreber eller fortælle om Metodistkirkens historie.

Deltagelse i konfirmandlejre betales af Metodistkirken, da det er en del af konfirmationsundervisningen, som den unge forventes at deltage i.