Send 70 børn i skole

For lidt mere end en måned siden sendte hele Danmark en ny årgang forventningsfulde børn i skole med nye sko, nyt tøj og nye tasker. Der er blevet taget de sødeste billeder af børnene på vej ud af døren. Hvor er det fantastisk at det er sket.

I Mulungwishi i DR. Congo starter børnene i skole om et par uger. Men det er desværre kun 50% af de skoleklare børn, som skal ud af døren. Som de fleste steder i verden skal forældrene selv betale alle udgifterne til skolegang. Her er mange fattige familier, hvor hele familiens indtægt er på mindre end 1$ om dagen.

I de sidste 7 skoleår har Metodistkirkerne i Danmark sendt 60 børn i skole. For skoleåret 2016-2017 var det hele 70 børn, af de dårligst stillede børn i Mulungwishi, der kom i skole. For disse børn betyder det en verden til forskel.

Hjælp os med at holde de 70 børn i skole endnu et år!

Støt Metodistkirken Verdensmission og mærk din gave ”Skolebørn i Congo”. Gaver over kr. 500 kan trækkes fra i Skat, hvis du opgiver dit navn og CPR-nummer samtidig med din overførsel. Gaver kan gives gennem Missionsrådets bankkonto: 9551 6130256307.