Fakta om Metodistkirken

Metodistkirken en voksende kirke og et af verdens største kirkesamfund med mere end 80 mio. medlemmer.

 • Vi bekender den kristne tro, som den kommer til udtryk i de historiske kristne bekendelser.
 • Vi tilhører den protestantiske del af kristenheden og beskriver os selv som moderate og ikke fundamentalistiske.
 • Vi værdsætter fornuften og moderne videnskab, og ser på Bibelen som en guide og rettesnor for tro og liv.
 • Vi ved, at alt i verden ikke er sort eller hvidt, derfor er vi villige til at stille spørgsmål og kæmpe med de vanskelige emner, og vi gør det med indlevelse, respekt og forståelse.
 • Vi lægger vægt på en personlig tro, som kommer til udtryk i et konkret engagement i og for verden omkring os, hvor vores fokus er på medmenneskelighed og socialt ansvar.
 • Vi værdsætter relevant og god forkyndelse, levende gudstjenester, og har smågrupper hvor mennesker kan støtte hinanden og udvikles i deres tro.
 • Vi praktiserer barnedåb, og nadveren er åben for alle. Metodistkirken tilbyder alle kirkelige handlinger dåb, konfirmation, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.

Arbejdet med børn og unge er en væsentlig del af Metodistkirken i Danmark. Derfor har vi Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF).

Missions- og bistandsarbejde er en vigtig del af Metodistkirkens arbejde i Danmark og i udlandet.

Metodistkirken i Norden og Baltikum har 20.000 medlemmer i 131 lokale kirker. I Danmark er der 2.000 medlemmer i 11 lokale kirker.

Frikirke

Metodistkirken er en frikirke. Det betyder, vi er uafhængige af staten og ikke modtager økonomisk støtte fra den. Metodistkirken er selvfølgelig underlagt dansk lov.

Metodistkirken har siden 1865 været et statsanerkendt trossamfund i Danmark med ret til at foretage dåb, konfirmation, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.

Værktøjskassen

 • Medarbejderhåndbog

  Medarbejderhåndbog

  Denne medarbejderhåndbog for præster i Metodistkirken i Danmark indeholder vilkår for ansættelse samt en række vejledninger vedrørende præsternes arbejds- og boligforhold.

  Vejledningerne er udarbejdet af Kabinettet og drøftet i landsledelsen. Herefter er de forelagt præsterne som har kommenteret dem og foreslået forskellige ændring, endelig er retningslinierne vedtaget i landsledelsen. Såvel ansættelsesvilkår som vejledninger er gennemgået med en juridisk ekspert fra Dansk Handel og Service.

  Det er vores håb, at medarbejderhåndbogen vil være en hjælp for både præster, pastoralkomiteer og menighedsråd i det daglige arbejde.

  Efterhånden som der bliver behov for supplerende vejledninger og revision af de nuværende vil der blive udgivet en ny udgave af medarbejder håndbogen.

  Udover medarbejder håndbogen henviser vi til den til enhver tid gældende udgave af The Northern Europe Book of Discipline, samt til bogen “Tavshedpligt” udgivet af Metodistkirken i Norden og Baltikum 2003.

  Metodistkirkens Landsledelse juni 2004 / april 2009/ 2021 / senest april 2023

  Download Medarbejderhåndbog

 • Retningslinjer til forebyggelse af overgreb mod børn og unge

  Retningslinjer vedr. Whistleblower og Forebyggelse af overgreb mod børn udarbejdet af Landsledelsen og gældende pr. marts 2021.

  Formålet med disse retningslinjer er at beskytte børn, unge og udsatte voksne i Metodistkirken Danmark samt at beskytte alle medarbejdere, frivillige såvel som lønnede inden for kirken, og at beskytte kirken som helhed.

  Retningslinjer for Whistleblower: Disse retningslinjer er ment som en hjælp til at sikre sådanne trygge rammer for ansatte, ledere, medlemmer og for alle, som deltager i aktiviteter inden for Metodistkirken Danmark. Vi opfordrer alle medlemmer af råd og udvalg, frivillige såvel som ansatte, til uden tøven at indberette alle tilfælde af mistanke om ulovlig, uetisk eller upassende adfærd og hændelser.

  Retningslinjer til forebyggelse af overgreb mod børn og unge

  Retningslinjer for Whistleblower

  Indberetning om mistanke om overgreb eller krænkelse af børn og unge

 • Studiedokument om homoseksualitet

  Studiedokumentet om kirken og homoseksualitet er udarbejdet af Jørgen Thaarup. Studiet er en skitse af et forsøg på at opstille et antal temaer, som bør indgå i såvel studie af og stillingtagen til spørgsmålet om homofili (homoseksualitet). Temaerne angives i en rækkefølge, som i sig selv ikke er uvæsentligt for opbyggelsen af en sammenhængende argumentation frem mod et antal konklusioner.

  Skitsen er præliminær, hvilket er en erkendelse af, at vi har tilstrækkelig indsigt til at kunne danne os en forståelse og en holdning til homofili (homoseksualitet), men samtidig er vores viden og indsigt foreløbig og åben for nye indsigter.

  Studiedokument om homoseksualitet

Find din lokale metodistkirke

 • Den internationale menighed

  Rigensgade 19

  1316 København K

  koebenhavn.international@metodistkirken.dk

  jerusalemskirken.dk

 • Solrød

  Solrød Frikirke

  Solrød Frikirke har ingen fast adresse, men afholder de fleste arrangementer på Solrød Gl. Skole, Højagervænget 31, 2680 Solrød Strand.

  solroed@metodistkirken.dk

  solrodfrikirke.dk