Metodistkirkens Sociale Arbejde

Metodistkirkens sociale arbejde (MSA)

Metodistkirkens Sociale Arbejde (MSA) ønsker genne sine aktiviteter at hjælpe samfundets udstødte og udsatte befolkningsgrupper til en bedre tilværelse ud fra den kristne forståelse af barmhjertighed. MSA er en selvejende social frivillig institution med en bestyrelse og en lønnet administration og frivillige, der hjælper med i det praktiske arbejde.

MSA har eksisteret siden 1910, hvor arbejdet startede under navnet Centralmisisonen.

Størstedelen af MSAs arbejde foregår gennem Centralmissionen i København K. Her er hjælp til hjemløse og alkoholskadede. MSA har varmestuer, bofællesskaber, madserveringer, tøjuddeling og holder desuden arrangementer og kulturelle aktiviteter for hjemløse. Hertil kommer støtte af eneforsørgere og andre, der har brug for hjælp gennem en kortere eller længere periode. MSA har kollegieværelser og driver genbrugsforretning i Adelgade i København.

Besøg MSAs egen hjemmeside.

Støt økonomisk

For at knne drive det store arbejde for samfundets udsatte har Metodistkirkens Sociale Arbejde (MSA) brug for økonomisk hjælp. Det gælder til hverdag, men også særligt op til jul, hvor der hvert år deles mad ud til omkring 170 trængende eneforsørgere og pensionister.

Arbejdet beror på, at frivillige giver pengegaver.

Du kan støtte Metodistkirkens Sociale Arbejde via MobilePay eller ved bank overførsel.

MobilePay på tlf. 46012.
Bankkonto reg.nr. 9541 kontonr. 800 26 06

Indbetalingerne bedes mærket enten “gave” eller “juleindsamling”.

Det er i 2019 muligt at få fradrag for alle gaver op til 16.300 kr., hvis MSA får oplyst giverens CPR. nr.

Nyheder