Tak fra Letland

Landsmødet 2018 besluttede, at Metodistkirken i Danmark skal samle ind til støtte for de baltiske præsters lønforhold. Derfor samlede menighederne ind til kirken i Letland igennem februar måned. Pengene er nu overført, og der er sendt denne hilsen fra Letland: 

På vegne af præster og lægfolk i den lettiske metodistkirke, vil jeg gerne takke den danske metodistkirke for jeres store støtte og hjælp. Tak for jeres økonomiske støtte her hvor vi er i økonomisk krise. Også tak for de omsorgsfulde hænder, der har samlet og pakket genbrugstøj og ting. Det modtagne blev delt imellem menighederne og fordelt til mange. 

Må Gud velsigne jer i rigt mål.
Distriktsfortsander Edgars Sneiders

Mere indhold