Årsbrev fra Indiens Venner 2019

Odense Metodistkirkes børnekor ”Young Souls” samlede i dec 2017 ind til unge piger og voksne kvinder i Pipal Chaaya i Delhi. Pengene skulle bruges til materialer til stoftasker. De store piger får undervisning i syning, så de lærer et håndværk og dermed kan hjælpe til at forsørge familierne.

I februar 2018 modtog vi fra Pipal Chaaya 50 tasker og små punge i masser af dejlige farver. Young Souls præsenterede og solgte tasker til en gudstjeneste i april måned. Alle tasker er solgt, og vi kunne sende Kr 10.000,- til pigerne i Pipal Chaaya.

Pipal Chhaya er et fritidshjem for piger i en fattig og socialt belastet bydel af Delhi. YWCA (KFUK i Indien) kører projektet,som nu er veletableret. Pigerne kommer efter skole og får et måltid mad og hjælp til lektielæsning. De får også undervisning i sundhed og hygiejne. Der er en børnehave om formiddagen for helt små børn. 

De større børn kommer og hjælper de mindre med lektier.

Vi har tæt kontakt til lederne af fritidshjemmet.

I 2018 har vi også fortsat støtten til Aizwal i Mizoram. Helt ovre ved grænsen til Myanmar. Her lever mange med HIV-smitte og AIDS. Mange unge piger bliver smittet af deres mænd. De opdager det, når de bliver gravide og bliver testet på hospitalet. Typisk forlader manden dem uden at tage ansvar for deres situation.

Støtten går til unge, enlige mødre til mulighed for uddannelse og ren overlevelse. YWCA gør meget for at uddanne befolkningen i beskyttelse mod HIV-smitte og oplysning om, at HIV-smittede i behandling ikke skal stigmatiseres.

Kvindernes Internationale Bededag donerede i 2018 Kr 35.000,- til Metodistkirkens arbejde i Indien. ”Indiens Venner” har modtaget pengene og sendt dem til Pipal Chaaya.

Vi ønsker fortsat at hjælpe…..

Vi ønsker fortsat, at hjælpen altid skal forbedre børns vilkår. Og vi vil så vidt muligt holde os til projekter, som vi har mulighed for at følge tæt.

Det er nu blevet muligt at sende penge sikkert til Indien gennem vores kontakter i YWCA, Indien. Herved sikrer vi os, at pengene når frem til de rette folk.

Planen for 2019 er fortsat støtte til fritidshjemmet Pipal Chaaya i Delhi

Derudover forsøger vi at rejse midler til et projekt i Khareberia, nær ved Calcutta .

Her findes et trænings- og beskæftigelsesprogram for unge mødre. De uddannes i vævning og tilbydes beskæftigelse, så de kan forsørge familierne.

Kvinderne undervises også i økonomi og sundhed.

YWCA ønsker at starte en børnehave for de helt små børn.

Centeret har tilknyttet en skole med 60 børn fra fattige familier. Børnene får mad på skolen og undervises ud fra regeringens undervisningsprogram

Vi har allerede sendt penge til renovering af væve og hjælp til renovering af vævehal.

Tak for jeres gaver i 2018

Vi håber, I vil fortsætte støtten i 2019.

Vi oplever fortsat, at pengene rækker langt i Indien. Hvert et bidrag gør en reel forskel for børnene.

Bestyrelsen arbejder på at besøge projektet i Khareberia i oktober måned i år

Bidrag, mærket Indien, kan sendes til Metodistkirkens Missionsråd: Reg. nr 8132 konto: 6130256307 eller Indiensvenners konto Reg. nr 7120 konto: 0004028691

Mobile Pay:  Kasserer Helge Munk 2080 1404 (mærket ”Indien”)

Varme hilsner
Rani, Sushma, Anna, Helge og Shanti

Vedtægterne kan modtages på mail ved henvendelse til Helge Munk

Årsbrevet kan downloades her: Årsbrev fra Indiens Venner 2019

Mere indhold

Klumme: Fasten