Kristne, jøder og muslimer i fælles front: Klimakrisen kræver handling nu

Klimakrisen skal have højeste prioritet ved de forestående valg. Det mener de danske religiøse ledere, som er samlet i Resam Forum. For første gang står de religiøse ledere – på tværs af de
store Abrahamiske verdensreligioner – sammen om ét fælles budskab til politikerne, som læses op på Christiansborg Slotsplads onsdag kl. 14:30: Klimaets tilstand er vigtigere end økonomisk vækst, og der er brug for radikal handling nu. 

For første gang har civilsamfundsorganisationen  Resam  – der står for Religion & Samfund og arbejder for at give religionen en stemme i den demokratiske debat – samlet religiøse ledere og gejstlige fra alle trosretninger under de Abrahamiske traditioner med ét fælles politisk budskab: Klimakrisen skal sættes
forrest i valgkampen.  Resam Forum , som samlingen af 17 religiøse ledere hedder, blander sig i valgkampagnen, fordi de mener, det er deres demokratiske pligt. Det gør de ved at læse en erklæring op på Christiansborg Slotsplads onsdag kl. 14:30.

”Det er urimeligt at fortsætte et ikke bæredygtigt overforbrug på bekostning af naturen og svage befolkningsgrupper andre steder på kloden, hvor klimaforandringerne allerede forvolder katastrofer. Vi mener derfor, at politikerne skal sætte den grønne dagsorden øverst i valgkampen, så klimaet får højeste
prioritet“, udtaler Peter Fischer-Møller, Formand for Danske Kirkers Råd. 

Religion bærer en del af ansvaret for klimakrisen Verdensreligionerne har selv bidraget til den kritiske klimasituation, verden står i i dag. De Abrahamiske
religiøse traditioner har været med til at legitimere et misbrug af naturen. Men der er i de sidste par generationer sket et paradigmeskifte. De religiøse ledere erkender, at tolkning af ord fra helligskrifterne som: ”Hersk over naturen og underlæg jer den” har været en medvirkende årsag til det natursyn, der har
bragt verden til, hvor vi står i dag. I dag lægges vægten i tolkningen af de religiøse tekster på menneskets forvalteransvar i stedet for. Der er brug for at nytænke forvalterskabet, så vi ser os selv som skaberværkets tjenere, forsvarere og beskyttere. Og troen giver håb, for vi er ikke alene:

”Vi tror på, at Gud stadig opretholder sit skaberværk og inspirerer os mennesker til at bidrage til løsninger i forhold til de globale klimaproblemer,” uddyber Peter Fischer-Møller.

Klimaet vigtigere end økonomisk vækst 
De religiøse ledere mener, at klimakrisen kan og skal adresseres nu, og at det derfor må gå forud for økonomisk vækst. Det kræver svære, men nødvendige valg: 

“I de kommende årtier vil klimaet være vigtigere end traditionel økonomisk vækst. Vi har særligt i den vestlige verden i 100 år levet med en konstant stigende materiel fremgang.  Kloden kan ikke holde til det. 
Vores politikere skal derfor fremme og satse på initiativer, som styrker vedvarende energi og fjerner klimaskadelige energiformer, systemer og adfærd. Det skal ske nu, og vi kan ikke undgå, at det kommer til at koste på statsbudgettet, virksomheders overskud og private individers komfort. Men det er afgørende nødvendigt,”; slutter Peter Fischer-Møller.

Talspersoner
– Peter Fischer-Møller – Formand for Danske Kirkers Råd
– Jair Melchior – Overrabbiner, Det Jødiske Samfund
– Naveed Baig – Hospitalsimam og Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter

Underskrivere af klima-erklæring
– Peter Fischer-Møller – Formand for Danske Kirkers Råd
– Jair Melchior – Overrabbiner, Det Jødiske Samfund
– Naveed Baig – Hospitalsimam og Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter
– Abdul Wahid Pedersen – Imam og udviklingschef for Danish Muslim Aid
– Christian Alsted – Biskop, Metodistkirken
– Hans Henrik Lund – Daglig leder, Kirkernes Integrationstjeneste
– Søren Skovgaard Sørensen – Generalsekretær, Luthersk Mission
– Christina Jeppsson – Oberstløjtnant, Frelsens Hær
– Czeslaw Kozon – Biskop, Den katolske kirke i Danmark
– Ole Backer Mogensen – Formand, Dansk Oase
– John Nielsen – Missionsforstander, Missionsforbundet
– Henrik Stubkjær – Biskop i Viborg Stift, Folkekirken
– Peter Skov-Jakobsen – Biskop i Københavns Stift, Folkekirken
– Hans-Ole Bækgaard – Formand, Indre Mission
– Tonny Jacobsen – Formand, FrikirkeNet
– Lone Møller-Hansen – Generalsekretær, Baptistkirken
– Jacob Viftrup – Formand for Apostolsk Kirke i Danmark

Deltagere foran Christiansborg onsdag kl. 14:30
– Peter Fischer-Møller – Formand for Danske Kirkers Råd
– Jair Melchior – Overrabbiner, Det Jødiske Samfund
– Naveed Baig – Hospitalsimam og Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter
– Abdul Wahid Pedersen – Imam og udviklingschef for Danish Muslim Aid
– Christian Alsted – Biskop, Metodistkirken
– Hans Henrik Lund – Daglig leder, Kirkernes Integrationstjeneste
– Søren Skovgaard Sørensen – Generalsekretær, Luthersk Mission

Kontaktperson
Mikkel Riis-Jørgensen tlf. 20771281 / mail: mrj@rossen.com

Mere indhold