Lægprædikant i Metodistkirken

Præsternes vigtigste opgave er at forkynde og fortolke evangeliet. Det sker i forkyndelsen, ved andagter, personlige samtaler og i smågrupper. Den skrevne forkyndelse finder vi i små artikler, på hjemmesider og på de sociale medier.

Men i Metodistkirken er lægprædikanternes forkyndelse en ligeså vigtig del af den samlede forkyndelse i kirken. Det hører til Metodistkirkens DNA, at lægprædikanter prædiker i gudstjenesten og holder andagter. Lægprædikanter leder smågrupper og fører samtaler om tro og religiøse spørgsmål.

I Metodistkirken er lægprædikantkurset et standardkursus, som tilbydes med jævne mellemrum. De personer, som ønsker at bruge afsluttet kursus til at opnå menighedens godkendelse bliver lægprædikanter. De personer, som ønsker at deltage i lægprædikantkursus, men ikke ønsker at prædike i gudstjenesten eller holde andagter, opnår større viden om kristen tro og kirkens liv til egen opbyggelse og anvendelse. Lægprædikantkurset er et afsluttet kursus i sig selv. Samtidig er lægprædikantkurset første trin på præsteuddannelsen. I Metodistkirken har alle præsters uddannelse og praktiske tjeneste i kirken begyndt som lægprædikant.

Kursus

Lægprædikantkurset er et kursus med fokus på formidling af det kristne evangelium. Det handler om læsning af bibelske tekster og kristen troslære. Der er undervisning i kirkens historie og især om den lokale menigheds historie. Der indgår øvelse i fortolkning af bibelske tekster og udarbejdelse af prædiken og andagt.

Litteratur og undervisningsmaterialer

I kursusforløbet læses en del litteratur, som beskriver og forklarer de forskellige emner. Ved tilrettelæggelse af det konkrete kursusforløb vil der ofte være undervisning i to moduler, to fag ad gangen.

 • Bibelkundskab

  Bibelen og dens verden Bibelselskabet 1995.
  Markusevangeliet Jens Henrik Jakobsen. 1995.
  Lukasevangeliet Børge Haahr Andersen. 1995.

 • Teologi

  At bekende den ene tro Det økumeniske Fællesråd. 2000
  På sikker grund Thorvald Källstad. 1990
  Dåb, nadver, embede Det økumeniske Fællesråd. 1984
  Med venner i lys vi tale Jørgen Thaarup. 2020.
  Methodism with a Danish Face Jørgen Thaarup. 1998.

 • Historie

  Med venner i lys vi tale Jørgen Thaarup. 2020.
  Finn Bræstrup Karlsen red. Den Danske Metodistkirkes Historie. Kurér-forlaget 2000
  Frikirker i Danmark Jørgen Thaarup. 2007. PDF version

 • Kirkens funktion og praksis

  Methodism with a Danish Face Jørgen Thaarup. 1998.
  De sociale Principper. PDF version

 • Bøn - forslag til disposition

  Ritual for Metodistkirken. 1994.
  E. Anker Nielsen Praktisk sjelesorg. 1980.
  Nielsen & Kaasgaard Roserne vokser i dale. 2006.
  Torben Bendix Din nervøse Patient.
  Bøn – dispositioner.
  Tekstanalyse.
  Tjenester i Metodistkirken.
  Prædiken – dispositioner.
  Salmebog. PDF version
  Et helhedssyn og en teologi.
  Metodisme på dansk. PDF version
  Metodismen – i Skandinavien i 1800 tallet.
  Kirkeordningen – lægprædikantversion 1997.
  Dåb i kirken og i bibelen Jørgen Thaarup 1997.
  Wesley prædikener, 5 temaer.

Det konkrete lægprædikantkursus

Det mest almindelige er, at lægprædikantkursus gennemføres i den lokale menighed, hvor den lokale præst er kursusleder. Det sker ofte, at menigheder, hvor der er kort afstand imellem, gennemfører et fælles kursusforløb. For at et kursus kan gennemføres pædagogisk forsvarligt og med inspiration ved samtaler og diskussion, bør lægprædikantkursus have mindst 3 deltagere.

For de menigheder, hvor der ikke er 3 kursusdeltagere, gennemføres lægprædikantkursus som et virtuelt kursus med deltagere fra hele landet. På Metodistkirkens hjemmeside annonceres jævnligt invitation til nyt virtuelt lægprædikantkursus. Når det sker, kan kursusdeltagere melde sig indenfor en given tidsfrist, hvorefter der lukkes for tilgangen, så en fast gruppe kan påbegynde et kursusforløb med faste kursusdage på Zoom platformen.

Lægprædikantkursus, som planlægges med 10 månedlige kursusdage á 2 timer og læsning af 2 moduler parallelt, kan gennemføres på 3 år.

Lægprædikantkursus, som planlægges med 10 kursuslørdage á 6 timer, kan gennemføres på 1 år.
Når lægprædikantkursus gennemføres virtuelt med faste kursusdage på Zoom platform, gennemføres kurset over 2 år.

Fortsat undervisning for lægprædikanter

Den litteratur og de PDF-dokumenter, som er præsenteret på denne hjemmeside, er først og fremmest tænkt til anvendelse på det konkrete lægprædikantkursus. Den præsenterede litteratur er mere omfattende end nødvendigt for det konkrete kursusforløb.

For lægprædikanter, som har afsluttet kursus for nylig eller for lang tid siden, kan anvende litteraturen til fortsatte studier, helst i gruppe med andre lægprædikanter i egen menighed eller nabo menighed.

Værktøjskasse for lægprædikanter

Wesleys prædikener

Vil du være præst?

Går du med overvejelser om at blive præst eller præsteviet diakon i Metodistkirken? Så er første skridt, at du skal tale med en præst.

I folderen her kan du læse mere om vejen mod at blive præst eller præsteviet diakon i Metodistkirken: Tal med en præst – om at blive præst i Metodistkirken

Nyheder

Bed med din telefon