Lægprædikanter i Metodistkirken i Vejle!

Lægprædikant i Metodistkirken

Præsternes vigtigste opgave er at forkynde og fortolke evangeliet. Det sker i gudstjenesten, ved andagter, personlige samtaler og i smågrupper. Den skrevne forkyndelse finder vi i små artikler, på hjemmesider og på de sociale medier.

Men i Metodistkirken er lægprædikanternes arbejde en ligeså vigtig del af den samlede forkyndelse i kirken. Det hører til Metodistkirkens DNA, at lægprædikanter prædiker i gudstjenesten og holder andagter. Lægprædikanter leder smågrupper og fører samtaler om tro og religiøse spørgsmål.

I Metodistkirken er lægprædikantkurset et standardkursus, som tilbydes med jævne mellemrum. De personer, som ønsker at bruge afsluttet kursus til at opnå menighedens godkendelse bliver lægprædikanter. De personer, som ønsker at deltage i et lægprædikantkursus, men ikke ønsker at prædike i gudstjenesten eller holde andagter, opnår større viden om kristen tro og kirkens liv til egen opbyggelse og anvendelse. Lægprædikantkurset er et afsluttet kursus i sig selv. Samtidig er lægprædikantkurset første trin på præsteuddannelsen. I Metodistkirken er alle præsters uddannelse og praktiske tjeneste i kirken begyndt som lægprædikant.

Kursus

Lægprædikantkurset er et kursus med fokus på formidling af det kristne evangelium. Det handler om læsning af bibelske tekster og kristen troslære.

Der er undervisning i kirkens historie og især om den lokale menigheds historie. Der indgår øvelse i fortolkning af bibelske tekster og udarbejdelse af prædiken og andagt.

Pastor Jørgen Thaarup underviser kommende lægprædikanter fra Jerusalemskirken og Solrød frikirke!

Litteratur og undervisningsmaterialer

I kursusforløbet læses en del litteratur, som beskriver og forklarer de forskellige emner. Ved tilrettelæggelse af det konkrete kursusforløb vil der ofte være undervisning i to moduler, to fag ad gangen.

Kilder angivet med rød er direkte links til PDF filer af teksterne. De sorte titler henviser til bøger, der læses uddrag fra og anskaffes i forbindelse med kursusstart.

Det konkrete lægprædikantkursus

Det mest almindelige er, at lægprædikantkurset gennemføres i den lokale menighed, hvor den lokale præst er kursusleder. Det sker ofte, at menigheder, hvor der er kort afstand imellem, gennemfører et fælles kursusforløb. For at et kursus kan gennemføres pædagogisk forsvarligt og med inspiration ved samtaler og diskussion, bør lægprædikantkursus have mindst 3 deltagere.

For de menigheder, hvor der ikke er 3 kursusdeltagere, gennemføres lægprædikantkursus som et virtuelt kursus med deltagere fra hele landet. På Metodistkirkens hjemmeside annonceres jævnligt invitation til nyt virtuelt lægprædikantkursus. Når det sker, kan kursusdeltagere melde sig indenfor en given tidsfrist, hvorefter der lukkes for tilgangen, så en fast gruppe kan påbegynde et kursusforløb med faste kursusdage på Zoom platformen.

Lægprædikantkursus, som planlægges med 10 månedlige kursusdage á 2 timer og læsning af 2 moduler parallelt, kan gennemføres på 3 år.

Lægprædikantkursus, som planlægges med 10 kursuslørdage á 6 timer, kan gennemføres på 1 år.
Når lægprædikantkursus gennemføres virtuelt med faste kursusdage på Zoom platform, gennemføres kurset over 2 år.

Amanda Urban medvirker ved gudstjenester sideløbende med hendes lægprædikantkursus og teologistudium på Aarhus Universitet.

Efter endt kursus kan lægprædikanter stå for en gudstjeneste – både tilrettelæggelsen og afviklingen, som her i Jerusalemskirken. 

Fortsat undervisning for lægprædikanter

Den litteratur og de PDF-dokumenter, som er præsenteret på denne hjemmeside, er først og fremmest tænkt til anvendelse på det konkrete lægprædikantkursus. Den præsenterede litteratur er mere omfattende end nødvendigt for det konkrete kursusforløb.

For lægprædikanter, som har afsluttet kursus for nylig eller for lang tid siden, kan anvende litteraturen til fortsatte studier, helst i gruppe med andre lægprædikanter i egen menighed eller nabo menighed.

Kontakt eventuelt præst Louise Aaen for vejledning i forhold til “efteruddannelse”.

  • Eksempel

    • Et studieforløb af Wesleys prædikener
    • En læsegruppe med bogen “Led med dit liv”

Værktøjskasse for lægprædikanter

Vil du være præst?

Går du med overvejelser om at blive præst eller præsteviet diakon i Metodistkirken? Så er første skridt, at du skal tale med en præst.

I folderen her kan du læse mere om vejen mod at blive præst eller præsteviet diakon i Metodistkirken: Tal med en præst – om at blive præst i Metodistkirken

Nyheder