Nyhedsbrev fra landsledelsen

Februar 2019
Nyhedsbrev nr. 1, 2019

Kære Præster, menighedsrådsformænd, menighedsrepræsentanter, MBUF’s styrelse og Missionsrådet.

Nyhedsbrev
Landsledelsen besluttede på sit møde 1. februar 2019 at genindføre nyhedsbreve efter vore møder.

Indsamling til Letland
Som I har kunnet læse på hjemmesiden og facebook er situationen i Letland svær for øjeblikket og Landsledelsen har sendt brev ud til præster og Menighedsrådsformænd om en ekstra ordinær indsat til kollekt/indsamling præstelønninger.

Vi opfordre alle til at hjælpe vore søstre og brødre i Letland.

Faste 2019
Fastematerialet 2019 – Fast Food – er kommet ud i menighederne.

Udover at vi opfordrer menighederne til at benytte sig af materialet ved bibeltimer og gudstjenester, er materialet dagligt tilgængeligt online på metodistkirken.dk

Landsmøde 2019
Arbejdet med Landsmøde 2019 – Er det kirke – er i fuld gang og vi glæder os til at se rigtig mange i dagene 16. – 19. maj 2019 på Lægården i Holstebro.

Tilmelding til landsmødet
I år bliver der indført det nye princip, at betaling sker ved tilmelding. Derfor vil menigheden få en mail ca. 6 uger før landsmødet fra Keld Munk med en regning på de delegater man som menighed må sende. Regningen skal være betalt senest 3 uger inden landsmødets start. Hvis nu man af forskellige grunde ikke kan sende det antal delegater man er berettiget til, melder man selvfølgelig bare det tilbage sammen med betalingen for den/dem man nu sender. 

Delegater skal stadigvæk gå ind og tilmelde sig på hjemmesiden ligesom tidligere.

Erfadag 15. juni 2019
I lighed med 2018 afholder Landsledelsen en Erfa dag i 2019 – lørdag den 15. juni kl. 10.00 – 16.00 i Metodistkirken i Vejle.

Erfadagen vil sætte fokus på de bløde værdier som arbejdsmiljø, ledelse, samarbejde – invitation med program vil tilgå i løbet af foråret.

Landsledelsen vil opfordre menighederne til at sende pastoratskomiteér og menighedsrådsformænd. I lighed med sidst er dette desværre ikke for præster.

Kommende møder
13. april 2019 i Odense

På landsledelsen vegne,

Bettina Pedersen og Hanne Urup Engbjerg
Konferencelægleder og formand

Mere indhold