Generalkonferencen 2019 er ovre – hvad nu?

Af Anne Thompson

Den ekstraordinære generalkonference for United Methodist Church er ovre. Generalkonferencen er metodistkirkens højeste lovgivende samling, og den eneste, der kan udtale sig på kirkens vegne. Generalkonferencens 864 delegater, hvoraf halvdelen er lægfolk og halvdelen præster eller diakoner, har arbejdet intenst i tre dage.

Generalkonferencen bar præg af at metodistkirken er uenig og dybt splittet i spørgsmålet om, hvorvidt LGBTQIA*-personer kan ordineres og vies i kirken. Samtalerne blev til tider hårde og tilspidsede.

Generalkonferencen vedtog den traditionelle plan med nogle modifikationer. Denne blev med det samme sendt videre til det juridiske råd, der skal vurdere, hvorvidt lovforslagene, der er en del af den traditionelle plan, er i overensstemmelse med metodistkirkens konstitution eller ej. Flere af lovforslagene blev i løbet af konferencen vurderet af juridisk råd til at være i strid med konstitutionen. Juridisk råd samles igen i april, hvor sagerne fra generalkonferencen vil være på dagsordenen.

Der blev på generalkonferencen også vedtaget, at amerikanske præster, der melder sig ud af United Methodist Church kan få deres pension med sig, ligesom der blev vedtaget en lov for, at menigheder, der ønsker at forlade kirken kan tage store dele af deres formuer og bygninger med sig.

Ingen af vedtagelserne på generalkonferencen træder i kraft i centralkonferencerne eller årskonferencerne med det samme. Ved centralkonferencer i 2021 er der mulighed for tilpasninger. Indtil da gælder kirkeordningen, som vi kender den.

De danske delegater arbejdede også hårdt i går, hvor det var tydeligt at One Church Plan var faldet. Susanne Thaarup, der er en af de to danske delegater skrev ved tirsdagens begyndelse, at det kunne knibe med at holde håbet oppe, ”men vi kæmper videre og oplever, at Gud er med os og giver ro og håb. Måske ikke om en fælles organisatorisk fremtid som vi havde håbet på med One Church Plan. Men håb har vi stadig for den kirke vi alle elsker.”

Der vil i nærmeste fremtid komme en officiel reaktion i form af et hyrdebrev fra kabinettet. Når det ikke allerede foreligger, skyldes det dels tidsforskellen mellem St. Louis, hvor både biskop Christian Alsted og distriktsforstander Jørgen Thaarup, der var delegat ved konferencen, befinder sig. Dels skylder det simpelthen behovet for at trække vejret og tænke sig om.

Dog står det klart, at i dag er en almindelig arbejdsdag også for Metodistkirken i Danmark, slår distriktsforstander Thomas Risager fast. ”Uanset om vi er skuffede, lettede eller hvordan vi har det med beslutningerne og processen på generalkonferencen, så er kirken her stadig. Det vigtige, daglige arbejde med at fortælle og vise Guds kærlighed til alle mennesker uden undtagelse fortsætter i Metodistkirken i Danmark. På søndag er der gudstjeneste i landets kirker, hvor du er velkommen!”

”Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at vi beder for alle de, der er personligt ramt af disse drøftelser, for alle LGBTQIA-personer, der er i og omkring metodistkirken. Jeg vil også opfordre til, at vi beder for vores ledelse, vores globale kirke og vores lokale kirker; måske særligt for dem, vi er uenige med.”

I en pressemeddelelse fra biskoppernes råd skriver formand biskop Ken Carter, at metodistkirken fortsat tror på, at alle mennesker er velkomne i kirken og at alle mennesker er skabt i Guds billede. ”På trods af vores forskelligheder vil vi fortsætte med at arbejde sammen for at skabe disciple af Jesus Kristus til forandring af verden og dele Guds kærlighed med alle mennesker.”

*LGBTQIA står for Lesbian, Gay, Bi-sexual, Trans-sexual, Questioning, Inter-sexual og Asexual.

Kilde:
Pressemeddelse fra biskoppernes råd

Opdateret d. 28. februar med tidspunkt for centralkonferencerne.

Mere indhold