Opfordring fra Metodistkirkens unge

En gruppe unge metodister har skrevet en bekendtgørelse, de håber at få lejlighed til at læse op fra gulvet på Generalkonferencen tirsdag. Unge metodister (under 35 år) fra hele verden var samlet i Sydafrika i sommer til konference. Konferencen havde ingen beslutningskraft, men drøftede ikke desto mindre en række emner, som er relevant for de unge. Her i blandt var kirkens fremtid og tjeneste med LGBTQI-personer. 

Bekendtgørelsen kan underskrives af unge under 35 år her: Underskriv

Tak, biskop.

Denne bekendtgørelse kommer på vegne af (antal af underskrivere er endnu ikke opgjort) unge mennesker verden over, som i de sidste 24 tier har skrevet under i støtte af denne bekendtgørelse. Den er underskrevet af lægfolk og præster, personer, der er i gang med kandidatsprocessen og mange andre, der ønsker at tage del i kandidatsprocessen. Mange identificerer sig selv som heteroseksuelle og mange identificerer sig som LGBTQ, fra centralkonferencer i USA, Afrika, Europa og Fillipinerne. Hvis du underskrev denne bekendtgørelse og er til stede, vil du så rejse dig op? 

Vi unge mennesker fra the United Methodist Church er ikke enige, når det handler om inklusion af vores LGBTQ søskende i Kristus. Og dog har vi set hinandens gaver og frugter for tjeneste ved at arbejde sammen, dele historier med hinanden og tilbede sammen! Vi har set de fantastiske måder Gud arbejder igennem os i vores kontekst. Vi tror, at hvis vi virkelig er én krop har vi brug for hinanden. Vi har brug for hinanden i al vores forskellighed – for at opfylde vores kald til at være Kristi legeme. Vi som kirke må stoppe den ødelæggelse, der er sket når diskuterer hinandens menneskelighed og værdi og fokusere på vores samlede mission med at leve i vores fælles identitet som Guds børn.

V i har set Ånden arbejde gennem den kirke vi elsker, den kirke, vi kalder hjem. Igen og igen har biskopper og delegater fortalt os her fra gulvet, at de ikke ønsker vi skal gå, men med al respekt, så kæmper I ikke for at vi skal blive. Kun 7% af delegaterne her er unge mennesker under 35 år. Derfor beder vi om to ting.

For det først: At I ved dette års årskonference vælger et ungt menneske til jeres 2020 delegation. Ikke som reserve, men som den, der har stemmeret på gulvet. Vær mentor for en ung, der kan stille op. Vær fortaler for at et ungt menneske kan blive valgt. Stil op for de unge mennesker, der er i dit liv og glæd dig over, at de kan sidde ved bordene her i 2020. Hvis vi faktisk skal være en del af kroppen er det tid til at vores stemmer bliver sat ved disse borde.

For det andet: Vi opfordrer jer, denne krop, som er beslutningsdygtige lige nu om at vedtage One Church Plan. Denne model understreger diversitet og fejrer enhed. Denne plan er ikke så progressiv som nogle af os kunne tænke sig, og den er ikke så konservativ som nogle af os kunne tænke sig. Og dog er det et sted, hvor vi kan komme sammen. Den skaber plads til at alle kan være trofaste mod vores kald istedet for at tvinge os ud af det, vi kalder hjem. Dette er det sted vi tror Gud kalder os, the United Methodists til. Vi elsker the United Methodist Church og tror fuldt og fast at Guds kirke er der, hvor alle er velkomne. Derfor opfordrer vi her til at vedtage One Church Plan. 

Kom, Helligånd, kom! Åben vore hjerte, så vi kan følge! 

Mere indhold