Kladde af en revideret udgave af de Sociale Principper er udgivet

Kladde af en revideret udgave af de Sociale Principper er udgivetBehov for feedback for metodister fra hele kirken verden over.

Oversættelse: Anne Thompson

Contact: Tricia Bruckbauer  tbruckbauer@umcjustice.org

WASHINGTON — En kladde af de reviderede Sociale Principper blev udgivet torsdag efter års sessions med at lytte og skrive. Medlemmer verden over af The United Methodist Church (som Metodistkirken i Danmark er en del af af, red.) opfordres til at give deres besyv med til indholdet i de følgende måneder.

Kladden og muligheden for at indsende feedback er tilgængelige på  www.umcjustice.org/sp2020.

Kladden og efterfølgende materiale er tilgængeligt på engelsk, fransk, portugisisk og swahili.

Generalkonferencen gav i 2012 The General Board of Church and Society (GBCS) til opgave at udføre lytte-sessions over hele verden. Fra disse sessioner med at lytte er GBCS kommet frem til at de sociale principper har behov for at være mere teologisk funderede, mere globalt relevant og mere koncise. Ved generalkonferencen i 2016 blev GBCS yderligere bedt om at bringe en revideret udgave af de sociale principper til generalkonferencen i 2020.

“Den nuværende kladde af de sociale principper er fortsat “work in progress”, udtalte Dr. Randall Miller, næstformand for GBCS og formand for gruppen, der arbejder med de sociale principper. “Ofte er det sådan i vores sammenhæng at der, der udgives offentligt er tæt på en færdig kladde, men i dette tilfælde har GBCS og medlemmerne af skrive-holdet truffet en meget bevidst beslutning om at gøre dette arbejdsmateriale tilgængeligt for kommentarer og forslag på medlemmer af The United Methodist Church fra hele verden. Så vidt som menneskelig muligt, ønsker vi at de nye sociale principper reflekterer diversiteten i vores verdensomspændende kirke.”

“De sociale principper styrer The United Methodist Church’s vidnesbyrd verden over,” sagde pastor Neal Christie, assisterende generalsekretær for uddannelse og ledelsesdannelse i GBCS. “Disse ord reflekterer hvem vi stræber efter at være som et kristens fællesskab, der engageret i realiteterne i vores verden. Jeg håber, denne revisions process giver energi til metodisternes brug af de sociale principper i deres menigheder og fællsskaber.”

De, der læser kladden, vil lægge mærke til to sektioner, som ikke er med: “Menneskets seksualitet” og “Rettigheder for mennesker af alle seksuelle orienteringer og kønsidentiter”. GBCS har besluttet at blive informeret af de beslutninger, der træffes på den ekstraordinære generalkonference med hensyn til indholdet af disse sektioner. Efter den ekstraordinære generalkonference i 2019 vil indhold og sprog blive udviklet i forberedelse til generalkonferencen i 2020.

“Det har været en årelang process, og vi er begejstrede over dette næste skridt,” fortalt pastor Dr. Susan Henry-Crowe, general sekretær for GBCS. “Jeg er taknemmelig over de hundrede af metodister, der har givet tid til dette foretagende i tjeneste for kirken, og opfordrer samtidig alle til at læse kladden og give feedback.”

Muligheden for at kommenterer på kladden løber til slutningen af august. På dette tidspunkt vil et redigeringsteam samle al feedback og redigere dokumentet, så det er klar til at blive præsenteret for the General Board of Church and Society. 

Her finder du mere om de sociale principper og processen

Her kan du læse kladden af de sociale principper og give feedback

Nyheder


Gæstedag – søndag på Landsmødet

Søndag – Pinsedag – FESTDAG

EN SÆRLIG DAG: Landsmødet strækker sig over Pinsen og søndag skal vi naturligvis fejre festgudstjeneste, det bliver over middag – Gospelkoret Nardus kommer fra Odense og sørger for et brag af en musikalsk oplevelse, Biskop Christian Alsted vil tale. Efterfølgende kan alle vælge sig ind på en workshop. Dernæst serveres en festmiddag og et aftenprogram. Dette er en oplagt dag at komme som gæst og tage del i det store kirkefællesskab – bemærk der er en særlig søndags-deltagerpris.

Deltager: søndag (frokost/kaffe/middag): 150 kr.

Tilkøb af bus (Odense/Holstebro t/r): 100 kr.

Sommerhøjskole 2024

Velkommen med på årets sommerhøjskole – på Solborgen i Vig. Med fokus på fælles- skab, håb og glæde byder vi velkommen til en uge med oplevelser i form af gudstjeneste, foredrag og bibeltimer, kreative værksteder, udflugt, sport og strandture ledsaget af god mad, fest og naturens smukke omgivelser.

Programmet tager deltagerne vidt omkring – denne sommer med besøg af teolog, kunsthistoriker og salmedigter Lisbeth Smedgaard Andersen. Efterskolelærer Carsten Morsbøl tager os med til Afrika. Og bringer os ind i Højskolesang- bogens univers. Musikken er også afsæt i et foredrag af Biskop Christian Alsted om rockens profeter. Bent Fredsby vil åbne en gammel papkasse og fortælle om det spændende historiske indhold. Ole Birch spørger om præsten har noget at sige idag? Og udflugten går til oplevelsescenter Nyvang i Holbæk.

Tag chancen og kom med for første gang eller lad det blive et gensyn med sommer- højskolen – velkommen!


Dagsprogram

07.15 Morgenvandring
08.00 Flaghejsning & morgenbøn 08.05 Morgenmad
09.00 Bibeltime
10.00 Formiddagskaffe
10.30 Værksteder
12.00 Frokost
15.00 Eftermiddagskaffe
15.30 Program
18.00 Middag
19.30 Program
21.00 Aftenkaffe
21.30 Andagt

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Søndag d. 28. juli til lørdag d. 3. august 2024

Tilmelding: Ingelise Beck, Stentofterne 36, 7600 Struer Telefon: 2236 2633, e-mail: inge-lise@beckerne.dk

Pris: 3200 kr.

Der tilbydes overnatning på enkeltværelser for singler og på dobbeltværelser for par. Sengelinned samt håndklæder er indregnet i prisen.
Ved tilmelding – oplys særlige hensyn til det kulinariske.

Betaling: Senest d. 1. juni 2024 til Konto i Vestjysk Bank reg.: 9551 – 65 81451375

Solborgen, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig