Indkaldelse til generalforsamling på Idrætsefterskolen Lægården

Indkaldelse til generalforsamling på Idrætsefterskolen LægårdenIndkaldelse til generalforsamling fredag den 1/6 kl. 16:30

Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære generalforsamling, i år på:
Idrætsefterskolen Lægården, lægårdvej 72, 7500 Holstebro

Dagsorden:

 1. Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag:
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:Claus Kofoed Nielsen, bestyrelsesmedlem
  Henrik Carlsen, suppleant
  Elisabeth Flinck, suppleant
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Indkomne forslag bekendtgøres på skolens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udgøres af:
– skolekredsens medlemmer.

Skolekredsens medlemmer udgøres af:
–  alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark
–  den af Holstebro Byråd udpegede repræsentant til Lægårdens Bestyrelse

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter.

På bestyrelsens vegne,
Eivind Triel Bestyrelsesformand

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Nyheder


The World Methodist Conference

Landsmøde 2021

Landsmøde 2021 for Metodistkirken og MBUF (Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund) afholdes d. 29. april til 2. maj.

Centralkonferencen 2021

Landsmøde 2020

Landsmøde 2020 for Metodistkirken og MBUF (Metodistkirkens Børne-og Ungdomsforbund)

NY DATO OG STED!
Landsmøde og MBUF delegeretmøde afholdes i stedet 25.-27. september 2020 i Metodistkirken i Vejle.

Se yderligere information, program og priser på kirkens hjemmeside https://www.metodistkirken.dk/lm20/

Old Scout weekend

En lille flok “gamle” spejdere savner at mødes med andre gamle spejdere på spejderweekend, og de vil prøve at vække en tradition til live igen.

Der er booket en hytte på Nordfyn fra den 4. – 6. september 2020. Programmet er endnu ikke fastlagt, men det bliver helt sikkert med løb, mad på bål og natgang, mulighed for at sove i telt, og hvad der ellers hører med.

Der kommer en brochure ud i byerne/kirkerne i begyndelsen af det nye år.

MS støtter op om dette initiativ.