Indkaldelse til generalforsamling på Idrætsefterskolen Lægården

Indkaldelse til generalforsamling på Idrætsefterskolen LægårdenIndkaldelse til generalforsamling fredag den 1/6 kl. 16:30

Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære generalforsamling, i år på:
Idrætsefterskolen Lægården, lægårdvej 72, 7500 Holstebro

Dagsorden:

 1. Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag:
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:Claus Kofoed Nielsen, bestyrelsesmedlem
  Henrik Carlsen, suppleant
  Elisabeth Flinck, suppleant
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Indkomne forslag bekendtgøres på skolens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udgøres af:
– skolekredsens medlemmer.

Skolekredsens medlemmer udgøres af:
–  alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark
–  den af Holstebro Byråd udpegede repræsentant til Lægårdens Bestyrelse

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter.

På bestyrelsens vegne,
Eivind Triel Bestyrelsesformand

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Nyheder


The World Methodist Conference

The World Methodist Conference, Gøteborg/Sverige.
Nuværende information findes her.
Når konferencen nærmer sig udgives der også dansk sproget information.

 

Centralkonferencen 2022

Også denne konference er blevet udskudt grundet Covid-19 og afholdes nu i 2022 i Tallinn/Estland
Mere herom, når konferencen nærmer sig!

Generalkonferencen 2021

Afholdes på Minneapolis Convention Center i Minneapolis, Minn.

Landsmøde 2021

Landsmøde 2021 for Metodistkirken og MBUF (Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund) afholdes d. 21. maj til 24. maj på Lægården i Holstebro.

Inspirationsweekend om åndelighed

HVAD ER ÅNDELIGHED − FOR DIG?
Hvor møder du Gud? Er det til gudstjeneste, spejder, kor eller et helt andet sted?

Den 13.-15. november vil Metodistkirken i Danmark gerne invitere til inspirationsweekend, hvor du kan få afprøvet forskellige måder at være sammen med Gud på. Vi vil have moduler som spejder, musik, meditation, bevægelse og natur, som du kan melde dig til, og måske finder du endda en ny måde at møde Gud på.
Lejren bliver afholdt på Spejderbakken i Vejle, og selvom undervisningen udelukkende foregår lørdag, opfordrer vi til, at du er med hele weekenden, så vi også får mulighed for at hygge os og snakke sammen på tværs af menighederne. Søndag afsluttes med gudstjeneste og frokost i Metodistkirken i Vejle.

Vel mødt til en weekend om åndelighed og tid med hinanden og Gud.
Nærmere info følger om tilmelding osv., men sæt X i kalenderen allerede nu.