Udnævnelser fra sommeren 2017

Fra 1. august 2017 vil der ske nogle ændringer i nogle af præsternes udnævnelser.
Duncan Thompson vil blive udnævnt som præst på Idrætsefterskolen Lægården i en 25% stilling, hvilket indebærer at hans tjeneste i Vejle reduceres tilsvarende.

Anne Thompson vil blive udnævnt til Vejle i en 25% stilling. Hun vil således samlet være ansat 25 timer ugentlig med 15 timer fortsat som kommunikationsmedarbejder for Metodistkirken.

Keld Munk afslutter sin tjeneste som distriktsforstander, og hans udnævnelse vil fortsat være til Frederikshavn. Keld vil fortsat fungere som kirkens hovedkasserer.

Thomas Risager bliver udnævnt som distriktsforstander fra august 2017

Hermed en opfordring til på en særlig måde at omslutte de præster, som på denne måde tager fat på en ny tjeneste efter sommeren.