Indkaldelse til ekstraordinær generalkonference

Foto: Paul Jeffrey UMNS
Biskoppernes Råd har indkald til ekstraordinær Generalkonference d. 23.-26. februar 2019 i St. Louis, Missouri, USA.
Formålet med denne ekstraordinære session af Generalkonferencen vil alene have til formål at modtage og handle på en rapport fra Biskoprådet baseret på anbefalingerne fra kommissionen “En Vej Frem”.
I følge kirkeordningen (2016 BoD) ¶ 14 skal ekstraordinære session bestå af delegater og medlemmer af den foregående Generalkonference (2016) med den undertagelse, at årskonference der ønsker nyvalg er frie til at foretage et sådant.

Christian Alsted

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskoppernes Råd udøver tilsyn og leder kirken i dens mission.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

I dette tilfælde har Det Juridiske Råd på anmodning forholdt sig til beslutninger truffet i en Jurisdiktionalkonference.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.