Salmestafetten – Bliv du hos mig

„Syng frejdigt og med godt mod. Vogt dig for at synge, som var du halvdød
eller næsten faldet i søvn, men opløft din stemme med kraft.“

SALMESTAFETTEN

En salmestafet

Hvorfor ikke få en månedens salme på kirkens hjemmeside?

Derfor begynder vi i det nye år med en salmestafet. Stafetten gives videre på tværs af generationer, geografisk placering og eneste kriterium er blot at salmerne findes i Metodistkirkens Salmebog.

Kommentarer vil være velkomne fra læsere.

Knut Bjarne Jørgensen.

Salme nr. 454

Tekst: Henry Francis Lyte (Anton Bast)

1. Bliv du hos mig,

når natten stunder til,

og mørket om mig

snart sig sænke vil,

når anden trøst

og hjælp må fjerne sig,

du store hjælper

bliv da nær hos mig.

2. Snart kan min korte

livsdag ebbe ud,

og midt i alt jeg

får mit vandringsbud,

alt om mig skifter

og forandrer sig,

o, du som ej forandres

bliv hos mig.

3. Hver stund o Herre,

trænger jeg til dig,

kun du kan lede

mig på livets vej,

kun for dit blod

vil Satan vige bort,

bliv da hos mig,

o Krist, i natten sort.

4. Når du er nær,

jeg kender ingen frygt,

i smil og gråd jeg

hviler hos dig trygt;

dødens og gravens

nat jeg ænser ej,

når du, o, Herre,

bliver nær hos mig.

5. Når øjet brister,

vis mig da dig selv,

lys mig og led mig

over dødens elv,

jorden forsvinder,

himlen åbner sig,

i liv og død,

o, Herre bliv hos mig.

Salmesang og fodbold

Af Finn-Erik Pedersen, Metodistkirken, Rønne

Salmer kan samle folk på alle niveauer – kunne I tænke jer en gudstjeneste uden salmer? Nej vel?

Jeg vil fortælle om en salme, som både har en god melodi og en god tekst.
Den får mig til at tænke på fodbold og begravelser. En lidt mærkelig blanding, men der er en forklaring.

Jeg har altid godt kunne lide at spille fodbold selv, men jeg har også været glad for at se på fodbold i fjernsynet. I slutningen af 1960`erne indførte Danmarks Radio et fodboldprogram om lørdagen i vinterhalvåret – Tipslørdag kaldte de det – eller DONG fodbold kaldte de det også!

Jeg er opvokset på en gård, og det gav både mig selv og min far lidt stress, da vi skulle være færdige med dagens arbejde kl. 15.30, hvor fodbolden startede, men vi nåede det altid.

En gang om året – i slutningen af april eller starten af maj måned var der dog altid en særlig begivenhed, som vi skulle se – Den Engelske Pokalfinale. Det særlige ved denne pokalfinale er, at det dels sker på det engelske nationalstadion, Wembley, blandt 100.000 tilskuere og dels, at før kampen starter, så spiller orkesteret en salme. Da jeg første gang oplevede at der blev dødstille på stadion og tilskuerne sang med, syntes jeg, at det var en underlig tradition, men siden kan jeg godt se, at det virkelig er en tradition, der påvirker folk.

Det fortælles, at traditionen opstod for 100 år siden, da den daværende King George var æresgæst. Publikum ville gerne ære ham, og da de vidste at denne salme var hans yndlingssalme, så sang de den til ære for ham. Derefter blev det en tradition, og den bliver i dag stadig spillet og sunget umiddelbart inden kampen starter.

Gunnar Nu Hansen, Danmarks Radios legendariske sportschef, har i en bog fortalt, at da han første gang skulle kommentere pokalfinalen i fjernsynet, blev han så bevæget, at han næste gang forlangte, at der skulle rulletekster i fjernsynet, så seerne kunne synge med.

Salmen er skrevet af præsten i Lower Brixham, Henry Francis Lyte ca. 1847. Han besøgte engang en døende kollega. Den døende kollega sagde: Abide with me, Bliv hos mig. Det lagde grunden for den senere salme, som præsten Lyte skrev.

Gunnar Nu Hansen blev i bogen spurgt om hans personlige overvejelser om salmen, og han sagde, at det var en del af den åndelige bagage, han havde med fra sin barndom, som han tænkte på, når han hørte verset:

Når øjet brister, vis mig korsets tegn!
Lys gennem mørket mig til Himlens egn!
Fly, jordisk mulm, for Himlens morgenskær!
I liv, i død, min Gud, vær du mig nær!

Salmen hedder på engelsk – Abide with me og på dansk kender vi den især fra begravelser og hedder i Salmer og Sange nr. 454 Bliv du hos mig.

På youtube kan vi finde en kort sekvens, hvor vi kan høre salmen. Skulle jeg engang få fat i billetter til pokalfinalen, vil jeg aldrig give dem fra mig.

Anton Bast

Anton Bast

Født i 1867. Efter sin konfirmation var Anton Bast en tid fisker, senere kom han i manufakturlære. Men meget tidligt stod det ham klart, at han ville læse til præst i Metodistkirken.

Han tog en teologisk uddannelse og fik derefter ansættelse i Vejle, Odense og siden København, her blev han den populære „fattigpræst” i opstarten af Centralmissionens arbejde.

I 1920 valgtes han til biskop over Skandinavien.

Anton Bast døde i 1937.

Læs mere om Anton Bast virke her