Salmestafetten

„Syng frejdigt og med godt mod. Vogt dig for at synge, som var du halvdød
eller næsten faldet i søvn, men opløft din stemme med kraft.“

SALMESTAFETTEN

En salmestafet

Hvorfor ikke få en månedens salme på kirkens hjemmeside?

Derfor begynder vi i det nye år med en salmestafet. Stafetten gives videre på tværs af generationer, geografisk placering og eneste kriterium er blot at salmerne findes i Metodistkirkens Salmebog.

Kommentarer vil være velkomne fra læsere.

Knut Bjarne Jørgensen.

Salme 338

Tekst og musik: Anton Bast

1 Gå ind til de bristende hjerter,

der kender ej Gud eller ven,

der kender kun sviende smerter, –

hvis dage i sorg rinder hen.!

2 Gå ind – men gå stille og prøv dig

forsigtig til hjerterne ind –

gå varsomt til værks, du –

og øv dig, så tålmod du bærer i sind.

3 Gå ind, men gå ej med dit eget,

gå ind med en hilsen fra Gud,

da giver du mere end meget,

og da går du rigere ud.

4 Gå ind kun – og sæt dig så stille,

og tal kun så sagte og mildt,

og vær du kun villigt den lille,

når hjertet, du møder, er vildt.

5 Gå ind med et budskab fra Himlen,

så går til en Himmel du ud,

du finder ej glæden i vrimlen, –

i stilheden møder du Gud.

6 Du møder ham der, hvor der lides,

og der, hvor der lindres i løn;

du møder ham der, hvor der strides, –

der går Guds barmhjertige Søn,

En salme kan give en AHA–oplevelse

Af Knut Bjarne Jørgensen, Pastor Emeritus, Vejle

Jeg har stor interesse i at læse salmer og søge hvad salmen kan sige mig, men også prøve at finde ud af hvorfor salmen blev skrevet. Derfor var mit valg af månedens salme meget vanskelig. Dog har jeg valgt Biskop Anton Basts salme 338, for set i ”bakspejlet” er det en af de salmer, der har relation til mange oplevelser i min studietid og præstetjeneste.

Den oplevelse, der taler stærkest er følgende:

Under min tjeneste som præst i Esbjerg/Varde, blev jeg meget tidlig bedt om at stille op til skolenævnet ved Danmarksgades skole, hvor jeg i 8 år var formand, og havde et godt samarbejde med skolen. I nævnet havde vi den procedure at, fortsætte med lidt socialt fællesskab efter dagsordenens eventuelt punkt. Ved en af disse anledninger fortalte et nævnsmedlem om, hvor svært det var at, besøge en meget syg ven. Hun sagde: ”Jeg ved ikke hvad jeg skal sige for at trøste min ven.”

Jeg fortalte om et medlem af min menighed, som havde oplevet at miste stykke for stykke af begge sine ben. Når jeg besøgte hende, sagde hun altid med et smil; ”Jeg er så glad for at leve; Jeg kan gøre så mange ting på trods af at jeg savner mine ben. ”Jeg fortalte bestyrelsen, at jeg følte mig trøstet efter disse besøg. Jeg skulle give hende trøst, men hun gav mig meget mere. Så råbte bestyrelsesmedlemmet højt; ”Det er anderledes med dig. Du har jo noget, at komme med. ” Denne oplevelse gav mig en god lektion. Jeg var nødt til at stille mig selv et spørgsmål i forbindelse med gudstjeneste forberedelser ”Hvad skal jeg give i min prædiken ved gudstjenesten? ” Efter den dag startede jeg altid min forberedelse ved meditation over dette spørgsmål.

Søren Kirkegaard skrev: “livet skal leves forlæns, men forstås baglæns”.

Dette citat er i sandhed blevet oplevet af mig mange gange, men det er tydligt kommet som en bekræftelse på mange oplevelser i mit liv, men helt sikkert blevet understreget ved at læse, synge eller meditere over biskop Basts salme. I vers 3 skriver han: 

Gå ind, men gå ej med dit eget,
gå ind med en hilsen fra Gud, –
da giver du mere end meget,
og da går du rigere ud.

Det var jo netop det jeg selv ved ovennævnte besøg og mange andre gange erfarede.

Min store passion for salmer og deres forfattere fik jeg da jeg en gang fik foræret en bog: ”Livsskæbner, der skabte sang” af pastor P. Poulsen, (præst i bl. a. Grindsted) som også skrev: ”Kendte Sange og deres forfattere.” Begge bøger har været til stor inspiration for mig.

På den baggrund har jeg også haft den glæde at holde flere foredrag om salmer og deres forfattere, blandt andet om Fanny Crosby, Charles Wesley, samt danske metodistsalmer.

For mig at se giver salmer og sange en stor oplevelse og rigdom, når man tager sig tid til at finde ud af hvorfor salmerne blev skrevet.Jeg kunne godt have valgt en anden salme, men hver gang jeg søgte var det som om jeg ikke kunne slippe Biskop Basts salme.

Anton Bast

Anton Bast

Født i 1867. Efter sin konfirmation var Anton Bast en tid fisker, senere kom han i manufakturlære. Men meget tidligt stod det ham klart, at han ville læse til præst i Metodistkirken.

Han tog en teologisk uddannelse og fik derefter ansættelse i Vejle, Odense og siden København, her blev han den populære „fattigpræst” i opstarten af Centralmissionens arbejde.

I 1920 valgtes han til biskop over Skandinavien.

Anton Bast døde i 1937.

Læs mere om Anton Bast virke her