Børn

Gud elsker alle børn

Børn er velkomne i metodistkirken – de bringer liv, glæde, umiddelbarhed, bevægelse og ja, lyd med sig! Kirken ønsker at være netop der, i børnehøjde. Ved søndagens gudstjenester er der varierende tilbud for børnene rundt i landet:

  • Børnekufferter/legekasser, hvor børnene kan gå på opdagelse i legetøj, tegnegrej og bøger under gudstjenesten enten på stolerækkerne, bagerst i kirken eller i et indrettet børnerum i forbindelse med kirkesalen.
  • Børnehjørne, hvor præsten eller anden person holder en lille børnetale og snakker med børnene i begyndelsen af gudstjenesten.
  • Børnekirke eller søndagsskole, hvor medarbejdere inviterer til kirke for og med børnene spækket med leg, sang, bibelfortælling og aktiviteter.
  • Generationsgudstjenester eller familiegudstjenester, hvor der fejres gudstjeneste på tværs af aldersgrupperne. Her er ofte kreativ formidling og sjove påhit, og det kan være børnene medvirker.

Ugens øvrige aktiviteter

Foruden søndag er der et væld af aktiviteter ugens øvrige dage – rundt omkring i landet er der mulighed for at blive en del af mange fællesskaber, forskellige fra by til by.

  • Kor, hvor sang, musik og fagter bliver til dejlige oplevelser i børnekor, juniorgospelkor eller pigekor.
  • Klubber, hvor forskellige målgrupper mødes til aktiviteter og sjov, eksempelvis for betweens eller som minikonfirmander.
  • Dans, hvor der øves og trænes med hele kroppen både i hiphop stil og med akrobatiske udfoldelser med deltagelse af piger og drenge.
  • Myretue eller musikalsk legestue, hvor de mindste børn kommer med en forældre, bedsteforældre eller dagplejemor for at synge, lege og opleve med jævnaldrende – et givende fællesskab for både små og store.

Tilbud på landsplan

Metodistkirkens børnearbejde (MB) er til for de lokale foreninger og forsøger at støtte op og være behjælpelig. Anne Thompson, Vejle, er formand og sammen med Line Bertelsen, næsteformand, tager hun sig af budgetlægning og fordeling af økonomi samt et inspirationsmøde for børnemedarbejdere ved kirkens årlige Landsmøde.

Børnelejren om sommeren er en tilbagevendende begivenhed den første uge af skolernes sommerferie – her nydes fællesskab, der ofte bliver til venskaber, spændende undervisning pakket ind i et gennemført tema, sjov, leg og lejrliv.

En dåbsklub er et tiltag, som har til formål at opmuntre og inspirere de børn, som døbes i landets kirker, frem til skolealderen gennem en årlig hilsen og en lille gave – det kan være en aldersvarende bog, cd eller legetøj, der kan give anledning til en snak om Gud.

Værktøjskasse

Gud elsker alle børn.

Børnenes tro og åndelighed skal tages lige så alvorligt som de voksnes.

Anne ThompsonFormand for Metodistkirkens Børnearbejde

Mere om børn