MBUF på Sjælsmark

“Mens vi glæder os over, at der nu er politisk flertal for at lukke udrejsecenteret Sjælsmark og give børnene af afviste asylsøgere bedre forhold, er MBUF (Metodistkirkens Børne og Ungdomsforbund), ved at planlægge en sommerlejr for børnene på Sjælsmark.” Sådan siger Louise Aaen, formand for MBUF. 

På Metodistkirkens Landsmøde i maj indsamlede MBUF 35.000 kr. til formålet. Nu er et team af engagerede frivillige er i fuld sving med forberedelserne til det, der bliver forrygende dage for børn i alders 6-12 år på Sjælsmark. 

Lejren afholdes tre dag i uge 31 i eftermiddagstimerne. På programmet er noget af det, MBUF er rigtig gode til såsom sang og musik, kreaværksteder, spejderaktiviteter som klatring og bål i skoven, konkurrencer og lege. Derudover er der fokus på aktiviteter som både giver glæde i kroppen, fordi de inddrager bevægelse og sanser, samt aktiviteter, der giver fordybelse og mulighed for nærvær mellem deltagerne og de frivillige.

Formand for MBUF, Louise Aaen opfordrer frivillige, der har lyst og mulighed for at være med til at melde sig til MBUF ved at tage kontakt til hende. Det kan være deltagelse alle tre dage eller en enkelt dag. Det eneste væsentlige er, at de frivillige skal være kendt på forhånd.

”Vi håber gennem sommerlejrdagene at kunne sende et kraftigt signal til børnene på Sjælsmark om, at vi tænker på dem, beder for dem og ønsker alt det bedste for dem og deres fremtid,” slutter Louise Aaen, formand for MBUF.

Mere indhold