Information fra Landsledelsen

Landsledelsen holdt styrelsesmøde d. 4. marts 2019 vedr. den nyligt afholdte  ekstra session af generalkonferencen. Landsledelsen blev af biskop Christian Alsted og distriktsforstander Jørgen Thaarup orienteret grundigt om generalkonferencen drøftelser og beslutninger. Vi drøftede forskellige mulige scenarier.

For flere informationer henvises til  ”Dansk rapport efter Generalkonferencen 2019”, udarbejdet af lægdelegat Susanne Thaarup og præstedelegat Jørgen Thaarup. Den vil blive fremlagt ved Landsmødet 2019.  Her vil der blive lejlighed til at drøfte emnet.

Vi ser frem til at mødes med alle landsmødedeltagerne i maj 2019. Håber på stort fremmøde både fra repræsentanter og gæster.

På landsledelsens vegne, 

Hanne Engbjerg

Mere indhold