Håbet er større!

I en tid, hvor man ligefrem taler om klimadepressioner, er der brug for håbet, så vi ikke mister modet til at handle på trods af de dystre fremtidsudsigter.

Men hvordan kan vi forstå det kristne håb? Og hvordan kan det kristne håb komme til udtryk i en tid med omsiggribende håbsløshed og afmagt over klodens tilstand? 

”Grøn Kirke” inviterer til en tværkirkelig konference om det kristne håb i klima- og miljøkrisen med titlen “Håbet er større!”. Programmet byder på teologiske og litterære foredrag, en ignitiansk refleksionsworkshop og musikandagt med rapperen “UFO”, der sammen med klassiske musikere nyfortolker Bjergprædikenen.

Det er den 24. oktober 2018 kl. 10.00-15.30 i Odense. Læs mere på gronkirke.dk.

Hvad er Grøn Kirke?

Grøn Kirke er et netværk af kirker med en grøn profil. Det er kirker, der arbejder med bæredygtighed i kirkens hverdagsliv i alt fra affaldssortering til forkyndelse om skaberværket. Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at tage medansvar for de klima- og miljøudfordringer, som verden står overfor.

Grøn Kirke er en arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd – et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark, der arbejder for samtale og samarbejde på tværs.

Mere indhold

Årbogen 2022 er klar!