Skabelsestid – til kamp mod grådighed

Skabelsestiden løber fra d. 1. september til d. 4. oktober. Det er en periode, som er opstået i tiden omkring de traditionelle høstgudstjenster. Formålet er at sætte fokus på naturen og menneskers rolle i forholdet til bl.a. klimaforandringer. Tanken er gudstjenesterne i skabelsestiden gennem bønner, sang og forkyndelse kan bidrage til, at vi får sagt tak for den gave naturen er. 

Herhjemme er organisationen Grønkirke.dk fortalere for at kirker og menigheder også engagerer sig i emnet. Formand for Grøn kirke, Keld B. Hansen, siger: “Kristendommen tildeler mennesket rollen som forvalter. Ligesom Adam og Eva fik besked om at dyrke og vogte jorden, skal vi, der lever i dag, have omsorg for den skabte jord. Derfor er skabelsestiden en tid på året, hvor man i særlig grad går i forbøn for jorden. Man går ligeledes i forbøn for en menneskehed, der driver rovdrift på jorden og dens ressourcer med økologiske katastrofer og klimaforandringer til følge.

Grådigheden er i vores vestlige kultur sat i højsædet, og det har bragt os på kollisionskurs med vores jord. Jorden – har det vist sig – kan hverken holde til vores klima- eller miljøbelastning. Som modvægt til grådigheden maner Skabelsestiden til ydmyghed over for Gud og over for verden. Ydmygheden kendes også fra mange oprindelige folk, hvor man har en viden om, at man må give det tilbage, som man har taget fra jorden.  Kirkerne ønsker ligeledes at give stemme til alle dem, der for øjeblikket lider under klimaforandringer og miljøkatastrofer. Også disse mennesker er vore medmennesker.”

Grønkirke består som organisation omkring 200 menigheder. Metodistkirken er næstefter folkekirken det kirkesamfund med flest grønne menigheder. 

Fakta

Grøn Kirke ønsker at fremme og fastholde et grønt engagement og ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker, kirkelige organisationer og kirkelige grupper, at bidrage til viden om og fokus (også teologisk) på de globale klimaforandringer og miljøudfordringer, og årsagerne hertil. Grøn Kirke ønsker også at være en relevant aktør både blandt kirker og grønne organisationer. Dvs. at Grøn Kirke søger at bidrage til relevante problemstillinger omkring klima og miljø, som er nyttige både for kirker og andre organisationer.

Grøn Kirke hører under Danske Kirkers Råd, hvor Metodistkirken er medlem. Grøn Kirke er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark.

Formålet med Grøn Kirke er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at taget et medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor.

Flere af Metodistkirkens menigheder i Danmark er grønne kirker.

Mere indhold

Englesang

Christian Alsted 60 år

Årbogen 2021 er landet