Den endelige rapport fra A Way Forward

Den endelige rapport, som skal præsenteres ved den ekstraordinære Generalkonference i 2019 ligge nu klar. Du kan downloade og læse den her på engelsk.

Way Forward Report – Final – ENGLISH

Den følgende udtalelse er fra ordstyrerne i komiteen “A Way Forward” og formand for biskoppernes råd:

Til alle i The United Methodist Church

Vi bringer her den endelig rapport fra kommissionen om A Way Forward, oversat til de fire officielle sprog i The United Methodist Churchs Generalkonference: engelsk, fransk, portugisisk og swahili.

I den nikænske trosbekendelse lærer vi at Kirkens kendetegn er at være én hellig, almindelig og apostolsk kirke.

Vi er almindelige på den måde at vi ikke blot bekymrer os om kirkens enkelte dele men for helheden. Vi har afholdt is fra at kommentere planerne i nærværende rapport indtil alle vores søstre og brødre kan læse den på deres eget primære sprog.  Vi er taknemmelige for at det arbejde nu kan begynde med denne udgivelse, og at vi kan have en samtale som repræsenterer vores globale og almindelige natur – og dermed hvem vi er som The United Methodist Church.

Biskop Sandra Steiner Ball and biskop David Yemba
Ordstyrere i kommissionen A Way Forward

Biskop Ken Carter
Formand for biskoppernes råd

Mere indhold

New tomorrow