Årsbrev 2018 fra Indiens Venner

Bestyrelsen for ”Indiens Venner” besluttede sidste år at besøge Indien for egne midler for at se de projekter, som har fået støtte fra Danmark og for at møde de mennesker, som leder de forskellige projekter.

I oktober 2017 rejste Rani Hørlyck, Sushma Hørlyck, Anna David, Helge Munk og Shanti Digebjerg sammen med Ranis og Sushmas døtre Trine og Katrine til Delhi.  Her mødtes bestyrelsen med den primære kontaktperson Shakun David, som er præsident for KFUK i Indien. Bestyrelsen fortæller her om deres indtryk: 

“Indiens Venner” har i 2017 støttet 2 projekter:

Pipal Chhaya, som er et fritidshjem for piger i en fattig og socialt belastet bydel af Delhi. KFUK kører projektet, som nu er veletableret. Pigerne kommer efter skole og får et måltid mad og hjælp til lektielæsning. De får også undervisning i sundhed og hygiejne. Der er en børnehave om formiddagen for helt små børn.

De større børn kommer og hjælper de mindre med lektier. Unge, voksne piger, som har afsluttet skolen, har mulighed for at få undervisning i syning. Symaskinefabrikken “Singer” har sponsoreret 15 symaskiner, så pigerne kan lære ordentlig syning.

Det andet projekt er i Aizwal i Mizoram. Helt ovre ved grænsen til Myanmar. Her lever mange med HIV-smitte og AIDS. Mange unge piger bliver smittet af deres mænd. De opdager det, når de bliver gravide og bliver testet på hospitalet. Typisk forlader manden dem.

Støtten går til unge, enlige mødre til mulighed for uddannelse og ren overlevelse. KFUK gør meget for at uddanne befolkningen i beskyttelse mod HIV-smitte og oplysning om, at HIV-smittede i behandling ikke skal stigmatiseres.

Vi besøgte begge projekter og er meget imponerede over, hvad de formår med stort engagement og få midler. Pipal Chhaya har udviklet sig positivt og meget, siden vi sidst besøgte stedet for 4 år siden. Pengene rækker langt i Indien!

Vi fik et meget positivt indtryk af KFUK’s organisation og den direkte hjælp de formår at give lokalt i hele Indien.

Det er vanskeligt at få lov til at sende penge til Indien. Men vi har nu fået en sikker kon­takt gennem KFUK’s økonomichef Mr Prasaad, så vi kan sende penge til KFUK, og gen­nem dem få pengene ud til de valgte projekter.

Ekstra midler til projekterne:

I Odense Metodistkirke gav børnekoret Young Souls koncert i december 2017 og donerede overskuddet (ca Kr 1.600,-) til indkøb af materialer til fremstilling af stoftasker/indkøbsnet, som pigerne skal sy. Taskerne kommer til Danmark i marts, og Young Souls vil så sælge dem til fordel for sypigerne.

Vi oplever, at en lille indsats fra os gør en stor forskel for børn i Indien. Derfor vil vi tilstræbe at kommunikere mere og bredere.

Rani Hørlyck har i sit virke som skoleleder i Århus været ude hos en Rotarygruppe  og fortælle om sit arbejde. Hun fik i den anledning også fortalt om ”Indiens Venner”. Det berører mennesker. Og gruppen arbejder nu på eventuelt at støtte foreningen i 2018

En del af overskuddet fra Kvindernes Internationale Bededag 2. marts 2018 går også til projekterne i ”Indiens Venner”

Planen for 2018 er fortsat støtte til Pipal Chhaya. Og en mindre støtte til Mizoram.

Vi ønsker at støtten altid skal forbedre børns vilkår. Og vi vil gerne støtte projekter, som vi har mulighed for at holde tæt kontakt til.

Regeringen i Indien har en negativ holdning overfor ikke-hinduer, så der er blevet svære forhold for kristne og muslimer i Indien.

Tak for jeres gaver i 2017. Vi håber, I vil fortsætte i 2018.

Bidrag, mærket Indien, kan sendes til Metodistkirkens Missionsråd: Reg. nr 8132 konto: 6130256307 eller Indiensvenners konto Reg. nr  7120 konto: 0004028691

På bestyrelsens vegne,

Rani, Sushma, Anna, Helge og Shanti

I Odense Metodistkirke gav børnekoret Young Souls koncert i december 2017 og donerede overskuddet (ca Kr 1.600,-) til indkøb af materialer til fremstilling af stoftasker/indkøbsnet, som pigerne skal sy. Taskerne kommer til Danmark i marts, og Young Souls vil så sælge dem til fordel for sypigerne.

Vi oplever, at en lille indsats fra os gør en stor forskel for børn i Indien. Derfor vil vi tilstræbe at kommunikere mere og bredere.

Rani Hørlyck har i sit virke som skoleleder i Århus været ude hos en Rotarygruppe  og fortælle om sit arbejde. Hun fik i den anledning også fortalt om ”Indiens Venner”. Det berører mennesker. Og gruppen arbejder nu på eventuelt at støtte foreningen i 2018

En del af overskuddet fra Kvindernes Internationale Bededag 2. marts 2018 går også til projekterne i ”Indiens Venner”

Planen for 2018 er fortsat støtte til Pipal Chhaya. Og en mindre støtte til Mizoram.

Vi ønsker at støtten altid skal forbedre børns vilkår. Og vi vil gerne støtte projekter, som vi har mulighed for at holde tæt kontakt til.

Regeringen i Indien har en negativ holdning overfor ikke-hinduer, så der er blevet svære forhold for kristne og muslimer i Indien.

Tak for jeres gaver i 2017. Vi håber, I vil fortsætte i 2018.

 

 

Bidrag, mærket Indien, kan sendes til Metodistkirkens Missionsråd: Reg. nr 8132 konto: 6130256307 eller Indiensvenners konto Reg. nr  7120 konto: 0004028691

Varme hilsner

Rani, Sushma, Anna, Helge og Shanti

Mere indhold

New tomorrow