Forslag om kvinders rettigheder falder

The United Methodist Church (UMC) har på årskonference verden over i løbet af de sidste to år stemt om en række såkaldte ‘ammendments’ til Kirkeordningen. ‘Ammendments’ er ikke deciderede rettelser men snarere tilføjelser til Kirkeordningen, som er Metodistkirkens lovsamling. Kirkeordningen for UMC gælder med få undtagelser for hele den verdensomspændende kirke, hvorfor emner, der synes ubetydelige ét sted kan have afgørende vigtighed andre steder.

Af samme grund bliver forslag til rettelser og tilføjelser også behandlet på Generalkonferencen, som er UMC samlede organ, hvor delegerede fra verdens årskonference mødes hvert fjerde år. De forslag, som handler om konstitutionen, det vil sige Metodistkirkens grundlov, bliver sendt til afstemning i de nationale konferencer. På den måde sikres så demokratisk en process som muligt, der søger at tage højde for lokale forskelligheder.

Ved årskonference 2017 blev to af disse ‘ammendments’ til Metodistkirkens konstitution behandlet i den danske årskonference. Disse  handlede bl.a. om inklusion af kvinder og disses rettigheder. D. Biskopsrådet har for nyligt været samlet og her blev den endelige optælling af stemmerne verden over gennemgået og offentligt gjort.

Se optællingen her (på engelsk)

Ingen af de to ‘ammendments’ blev stemt igennem. Det kræver 2/3 flertal for ændringer i konstitutionen at blive vedtaget, begge forslag faldt under denne grænse. Den første ammendment med så lidt som 0.2%, hvilket er mindre en 100 stemmer på verdensplan.

Biskoppernes Råd var ikke sen til at komme med en udtalelse om afstemningens resultat.

Se hele udtalelsen fra biskoppernes råd (engelsk)

I udtalelsen skriver biskopperne bla. at biskopperne med forfærdelse noterer sig afstemningens resultat, og forsikrer, at de både som enkeltstående biskopper og i fællesskab fortsat vil arbejde på at fremme kvinders rettigheder og inklusion. Derudover fremhæver biskopperne flere paragraffer i de sociale principper, som slår fast at både mænd og kvinder har lige værd i Guds øjne, ligesom det pointeres at kirkeordningen gennemgående beskytter kvinders rolle og opfordrer til at kvinder har lige ret til deltagelse i hele kirkens liv.

De kvindelige biskopper udsendte også en udtalelse efter offentliggørelse af afstemningens resultat.

Læs de kvindelige biskoppers udtalelse her

I brevet fra de kvindelige biskopper står bl.a.:

Vi sørger dybt over at de to ammendments ikke fik det nødvendige 2/3 flertal på alle årskonference i United Methodist Church. Begge forholder sig til rettigheder for piger, kvinder og en række andre udsatte gruppers fulde adgang til meningsfulde liv.

“Som Rakel der græder over sine børn, sådan græder vi som biskoppelige lederefor vores kirke. Vi græder over den fysiske, mentale, følelsesmæssige og åndelige skade der påføres kvinderyg piger på grund af denne handling. Vi græder for de, der nægtes mulighed for at bruge deres gaver til at gøre en forskel i verden. Vi græder også for de, der ikke er beskyttede fra eksklusion i kirken på grund af race, farve, køn, national oprindelse, evner, alder, civil-stilling eller økonomiske omstændigheder.

“Vi ser jer. Vi græder med jer. Vi søger jeres heling. Vi arbejder for en verden, der ærer ethvert menneske som et elsket barn af Gud, skabt i Guds billede.”

Jørgen Thaarup, distriktsforstander i Metodistkirken i Danmark, mener, der kan være flere og komplekse grunde til, at afstemningen fik det udfald, den gjorde. Da Jørgen Thaarup torsdag var på vej til konference i Equmeniakyrkan og derfor ikke have konstitutionen eller ændringsforslagene foran sig ønskede han ikke at komme med en endelig kommentar til udfaldet.

Overraskende har den danske årskonference ikke stemt for begge forslag, der ellers begge handler om netop at anerkende kvinder på ligefod med mænd.

Se oversigt over forslag til tilføjelser til Kirkeordningen og stemmefordeling for hele UMC (på engelsk):Constitutional amendments Press Release May 7 FINAL

Læs de kvindelige biskoppers udtalelse (på engelsk): Pastoral Letter from Female Bishops May 7

Læs udtalelsen fra biskoppernes råd om kvinders rettigheder og inklusion (på engelsk): COB statement on women equality and inclusion May 7

Læs hele biskop Christian Alsteds reaktion her (på engelsk)

Læs hele biskop Christian Alsteds reaktion her på dansk.

Årbogen 2022 er klar!