Uge 2 – Politimanden

For mange mennesker, er gud blot en forlængelse af ens egen samvittig- hed – en ”indre stemme”, der siger når noget er rigtig eller forkert. På den måde begynder gud at ligne en politibetjent, der vil forhindre os i, at overskride reglerne og straffe os, når vi begår fejl. En sund samvittighed er bestemt en god ting, men den er dannet af mange faktorer: opdragelse, temperament, erfaringer, reaktionsmønstre, psykiske belastninger osv. Derfor kan den ikke altid betragtes som en pålidelig kilde i vores gudsforståelse. Problemet med et gudsbillede, der er baseret på samvittigheden kan komme, når man lider af forvrænget skyldfølelse. Eller er meget følsom. Eller er styret af en streng moralisme. Eller er præget af perfektionisme. Så begynder den ”alt for lille gud” at ligne en arketypisk ”politimand”, der pålægger bøder og straffer os, når vi ikke lever op til vores egen selvskabte sans for lov og orden.

Den rigtige Gud er ikke bundet af vores regler, og er meget større end vores samvittighed. Salmernes bog 145:8 udtrykker det meget godt: ”Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab”. Når vores forståelse af Gud vokser forbi en snæver sans for lov og orden, bliver vi mere åbne for en slags gudsbillede, der fanger Paulus’ mening i Romerbrevet 8:39, når han skriver: ”[Intet] kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre”.

Denne uge kan bruges til at fokusere på forskellige udtryk for Gud, der fremhæver Guds nåde og kærlighed. Hvis gud ligner en politimand, så er den for lille. Vi vil opdage den Gud, der er større end menneskeregler, som udstrækker sin inklusive kærlighed mod alle, og som kalder mennesker til at afspejle sin nåde og kærlighed i verden.

Søndag 25. februar

Forslag til tekstlæsninger: Salmernes bog 145:1-10 Romerbrevet 8:31-39

Forslag til salmer og sange:
606 – Nådens Gud og ærens Herre
489 – Gud Fader tak for nåde stor
53 – Guds store kærlighed aldrig forandres Guds kærlighed er rundt om mig

Huskevers til børnene – Romerbrevet 8:39:
Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Bedeemner:
– Udvikling af vores gudsforståelse
– Kirkens klare vidnesbyrd om Guds storhed
– Alle, som lider under en undertrykkende form for gudstro og endnu ikke har oplevet den kærlige Guds nåde og nærvær

Fakta

I fasten 2018 dykker Metodistkirken i Danmark i fællesskab ned i vores gudsforståelse med hæftet “Din Gud er for lille”. Heri er en andagt med en tekst til reflektion, forslag til bibellæsning og bøn til hver dag fra d. 18. februar og frem til påske.

Du finder materialet i din lokale Metodistkirke eller digitalt her.