Konsulent for børnearbejde stopper

Skrevet af Anne Thompson
Konsulent for Metodistkirkens Børnearbejde (MB) Maria Aaskov stoppede i sin ansættelse d. 31. juli for at tiltræde som konsulent for Kristne Organisationers Børnearbejde (KOB).

”Vi kommer til at savne Marias arbejde, det er der ingen tvivl om,” siger Anne Thompson, formand for MB, ”men vi siger ikke farvel, blot på gensyn. Det er fantastisk, at Maria forsat kan arbejde med det, hun er så god til i et endnu større forum.”

Maria Aaskov blev ansat i Metodistkirken i Odense som børnemedarbejder og gav der børnearbejdet et vældigt løft. ”Det’ for børn” stod der på skiltene om børnekirken og det var hurtigt tydeligt, at Maria har en evne til at tiltrække og pleje frivillige.

Den daværende MBUF-styrelse opdagede bl.a. de materialer Maria udarbejdede til børnekirken og gudstjenester for alle aldre, og det kom på plads, at Maria blev ansat, så hendes materialer kunne komme hele landet til gode.

Formand for MBUF, Louise Aaen, siger om Marias ansættelse: ”Marias materialer blev til glæde for alle. Hun har en evne til at kombinere kreative idéer med bibelhistorier, så det bliver til brilliant forkyndelse i børnehøjde.”

Maria Aaskov har fungeret som MB-konsulent ved at kontakte de, der arbejder med børn i Metodistkirkens menigheder landet over. Hendes tilgang har været at spørge ”Hvad kan jeg gøre for jer?” Flere har taget imod hendes tilbud om inspiration gennem besøg eller gennem hjælp til at finde eller endda udarbejde materiale.

I sin rolle som konsulent for MB har Maria deltaget i konferencer udenlands for på den måde at kunne formidle nye impulser, materialer og idéer videre til andre. Hun har motiveret og støttet det lokale arbejde bl.a. ved at skrive nyhedsbreve. Heri har hun peget på nyt materiale, spændende musik til børn og givet gode idéer til kreative ting, der kan bruges i arbejdet med børnene i kirken.

To gange stod Maria Aaskov også bag det ambitiøse projekt med at lave en online julekalender for børn med bibelhistorier, aktiviteter og tilhørende materiale til brug i børnekirken.

Maria Aaskov har derudover været tovholder for Børnelejren og har den dynamo, der har fået børn og voksne til at tage med på børnelejr, så lejren er vokset markant de sidste år. Senest kom der for to år siden en Betweenlejr i forbindelse med Børnelejren, så børnene nu kan være med på lejr fra de er helt små til de er klar til at tage på MU-lejr.

På Børne- og Betweenlejren 2017 blev der sagt tak og på gensyn til Maria Aaskov ved festaftenen med klapsalver, gave og et kæmpe kort. Formand for MB, Anne Thompson, takkede bl.a. Maria Aaskov fordi hun har trykket i trådene så børnelejren er blevet en succes og endda er blevet udviddet. Maria fik også tak, fordi hun er så ihærdigt har opmuntret og inspireret MB lokalt og på landsplan til at tro på, at børnearbejdet ikke bare er vigtigt, men også kan lade sig at gøre.

Da der på lejren blev sagt tak, fortalte Maria, hvordan hun selv som barn havde fået lov til at høre om Jesus, og at hun derfor vidste, ikke bare at Gud elsker børn, men at det er godt at give historierne videre til børnene. “Jeg vil så gerne give det fine, som nogle voksne den gang gav mig videre. For børn er vigtige. Men ikke kun for kirken. De er det allermest for Gud.”

Maria Aaskov er i stedet for stillingen som konsulent for MB blevet ansat som konsulent for KOB (Kristne OrganisationersBørnearbejde), der bl.a. udgiver materiale på børnezone.dk og som også står bag BMK, der er en stor konference for børnemedarbejdere. Det betyder at Maria fortsat vil arbejde med nogle af de samme områder og fortsat også vil kunne støtte Metodistkirkens børnearbejde, da også Metodistkirken er med i KOB.

Maria Aaskov er fortsat ansat som administrator for MBUF og børnemedarbejder og smågruppekoordinator i Metodistkirken i Odense.

Der ansættes ikke en ny konsulent.

Fakta

Metodistkirkens Børnearbejde er en del af MBUF, der står for Metodistkirkens Børne og Ungdomsarbejde. Arbejdet dækker både børn, unge, spejdere samt musik som bl.a. gospel kor.

MBUF er den landsdækkende organisation for det børne- og ungdomsarbejde, der foregår lokalt samt lejre og andre aktiviteter.

Mere

Interview med Maria Aaskov om vigtigheden om arbejdet med børn og om hvorfor netop dét er hendes passion.

Læs interviewet her.