Sidste møde nogensinde

Skrevet af Maria Thaarup

Sidste Division of Ministry with Young People’s, DMYP, møde nogensinde. 

Rådet, som svarer til et globalt metodistisk ungdomsråd, har eksisteret siden 2005, og består af en ungdomsdelegat, en ung voksendelegat og en ungdomsmedarbejderdelegat pr. centralkonference og jurisdictions. Derudover deltager gæster fra forskellige komiteer og råd fra Metodistkirkens globale råd.

Det vil sige at vi til et årligt fuldt møde har været omkring 60 personer inkl. personale. 

Vi har mødtes en gang årligt i 4 år siden 2016. Jeg har været den unge voksne repræsentant fra det nordiske og baltiske biskopsområde og også været en del af bestyrelsen i rådet. Vores biskopsområdes ungdomsdelegat er Andreas fra Estland og Yulia fra Rusland er vores ungdomsdelegat. 

Rådet kommer til at ændre sig meget efter generalkonferencen i 2020 både pga. økonomiske nedskæringer i ungdomsarbejdet globalt men også hvis generalkonferencens udfald ændrer kirkens struktur. 

Vi har de sidste år arbejdet hårdt på at lave lovændringsforslag for §1200 som omhandler rådet her, til Generalkonferencen i 2020. Personalet der arbejder i Young People’s Ministry går fra 12 ansatte til 1. På trods af at kirkens vision er at skabe disciple til at forandre verden og at vi ved at omkring 70% af alle kristne kommer til en personlig tro før de bliver 18 år. 

Det er ikke til at sige, hvad der kommer til at ske efter generalkonferencen men, ting kommer til at ændre sig. 

Vi har gjort vores benarbejde og beder for at metodistkirkens generalkonference fortsat vil give børn og unge en plads i kirkens midte. 

Guds fred og alt godt

Maria Thaarup

Mere indhold

Mai-Brit Tvilling