Respekt og tillid mellem europæiske delegater til trods for forskelle

Skrevet af biskop Christian Alsted.

Det er ingen hemmelighed, at der er forskellige forståelser af den menneskelige seksualitet, og hvad den bedste ven frem er, blandt de 40 delegater fra Europa og Eurasia. Det var ret klart da delegaterne mødtes i januar i Braunsfel, Tyskland, til tre dage med gudstjeneste, bøn, samtaler, reflektioner og fællesskab.

Formålet med samlingen var at give delegaterne fra Europa og Eurasia en mulighed for at mødes og reflektere og bede sammen som forberedelse til den kommende ekstraordinære Generalkonference. Biskopperne Streiff, Rückerts, Khegay og Alsted ledte gudstjenesterne og faciliterede samtalerne i plenum.

I små grupper bestående af delegater fra alle biskopsområderne, diskuterede deltagerne rapporten fra komissionen for A Way Forward, oplæg til de tre modeler så vel som andre forslag. I samtalerne lagde deltagerne vægt på, hvad de så som udfordrende og problematiske i de forskellige forslag, og de diskuterede mulige ændringer, der kunne forbedre modellerne. Mest opmærksomhed blev givet til “the One Church Plan” og til “the Traditional Plan”. Der blev også kort set på de øvrige forslag udover rapporten fra komissionen om “A Way Forward”.

Ydermere debaterede delegaterne hvordan forskellige planer kan påvirke deres årskonferencer og muligvis de tre europæiske central konferencer. Med et enstemmigt valg fra de deltagende delegater, besluttede man at foreslå en ændring til “the One Church Plan”, som vil forhindre et juridisk vacuum i central konferencer mellem den ekstra ordinære generalkonference i 2019 og de ordinært indkaldte central konferencer.

Delegaterne reflektede dybt over hvordan de bedst kunne støtte hinanden ved at opretholde en bønsfyldt indstilling af ydmyghed gennem hele Generalkonferencen, særligt når spændingerne stiger. Mange udtrykte bekymring over de politiske manøvrer og lobbyisme, som foregår før og under Generalkonference og fandt denne opførsel svært at forene med ders forståelse af hvordan kirken skal opføre sig i en beslutningsproces.

Kultur, statslig lovgivning, moral og tjeneste i de 27 lande i Europa og Eurasia med en UMC kirke, der spænder fra Kazakhstan til Algeriet og fra Tyskland til Letland er meget forskelligartet, og dog er der stærke bånd af kærlighed, tillid, fællesskab og metodistisk identitet, der binder kirken stærkt sammen.

Samlingen af delegater viste at metodister i Euopra og Eurasia holder stærke overbevisninger, men at de stadig er i stand til at have respektfulde samtaler og lytte åbent, som de søger at forstå, respektere hinanden og at undgår at skabe vindere og tabere.

Delegaterne udtrykte bekymring omkring kirkeretningens fremtid, men på samme tid var atmosfæren håbefuld, og mange udtrykte et ønske om at forblive samme og at fortsætte med at fremme mission om at skabe disciple af Jesus Kristus til forandringe af verden i meget forskelligeartede omgivelser i Europa og Euraisa.

 Skrevet på baggrund af en før-Generalkonference samling af delegater fra Europa og Eurasia i Braunfels, Tyskland d. 11.-13. january 2019.

Mere indhold