Præst Joshua Kyeremeh 70 år

Pastor Joshua, som han kaldes, er født d. 30. januar 1949 i Ghana.

Joshua Kyeremeh kom til Danmark som missionær i 1992. Her var han aktiv blandt udenlandske metodister i Københavnsområdet. I år 2000 blev han pastor Joshua, da han blev indviet til lokalpastor i Metodistkirken og udnævnt til præst og menighedsforstander for Den Internationale Menighed under Jerusalemskirken i København.

Dette embede bestred han indtil sin pensionering i 2014.

Joshua Kyeremeh virker stadig som ulønnet præst i og omkring den internationale menighed i København. Med sin baggrund i Ghana er han ganske ofte på besøg hos sin store familie dér.

Mere indhold

75 års spejderjubilæum