Søges: Frivillig bogholder for MBUF

Hjælp!
Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF) søger frivillig bogholder og økonomimedarbejder.

Er du den, der har tid, evner og lyst til arbejde med mindre økonomiopgaver for Metodistkirken Børn & Unge?

Arbejdsopgaver:
Håndtering af arbejdsgrenenes og Styrelsens udgifter og udlæg
Løbende bogføring og afslutning af årsregnskab med kontakt til revisor
Kontakt og rapportering vedr. økonomi til Styrelsen og ved årligt Delegeretmøde

Enkelte driftsopgaver kva det at være oplagt kontakt til lokalforeningerne

Vi forventer, at du har:
Erfaring eller igangværende/afsluttet relevant uddannelse inden for økonomi
Erfaring med Excel og elektronisk økonomisystem
Disciplin, da arbejdet i høj grad skal løses selvstændigt

Der forventes at blive en overgangsfase med overlevering fra tidligere administrator. Arbejdet løses med løbende kontakt til Styrelsens formand/næstformand
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til formand for Styrelsen Louise Aaen, hvortil ansøgningen også stiles. Ansøgningsfrist senest den 15. december på mail: mbuf@metodistkirken.dk

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund bygger på en lang tradition af frivillighed. Organisationen består af forskelligartede arbejdsgrene samlet af en Styrelse på landsplan forankret i lokale foreninger.
Organisationen står nu overfor nye udfordringer ved ikke længere at kunne komme i betragtning til at søge om tipsmidler.  Hvad der i en periode har været løst af en lønnet administrator, er nu op til de lokale foreninger at håndtere og administrationen skæres ind til benet skal løses frivilligt. MBUF tror fortsat på at kunne gøre en forskel for børn og unge, og håndteringen af økonomien er med til at danne et afgørende grundlag for vores aktiviteter og initiativer.

Mere indhold

Pastor Finn Uth 70 år

Årbogen er klar!