Sommerhøjskolen er noget vi ser frem til

Skrevet af Anne Thompson, kommunikationsmedarbejder

Sommerhøjskolen er en årligt tilbagevendende begivenhed henvendt primært til unge pensionister. I sand højskole-stil er her foredrag, fællessang og bevægelse for både krop g sjæl. Sommerhøjskolen foregår i skønne omgivelser på Solborgen ved Vig.

I år var ca. 35 deltagere samlet som sommerhøjskolens værdier: livsglæde og kristent fællesskab.

I en kaffepause, hvor flere af Sommerhøjskolens deltagere har søgt skygge udenfor, spørger jeg, hvad der får dem til at tage på sommerhøjskole.

Kaj svarer med eftertryk: “Det er fordi vi godt kan lide at komme her. Vi kommer for fællesskabet.”

Marianne: “Det er godt at komme lidt væk hjemmefra. og være sammen med mine gode venner.”

Kaj uddyber: “Det er jo godt at være sammen om det samme emne – om troen, jo.”

Marianne: “Ja, og så alt det, vi snuser til.”

Sommerhøjskolens program består de fleste dage af ikke mindre end to foredrag. I år har det bl.a. været så forskellige foredrag som sygehuspræst Preben Kok, der har holdt foredrag om “Skæld ud på Gud”, biskop Christian Alsted, der har delt sin interesse for mennesket og maleren Chagall, professor i åndelig omsorg Niels Christian Hvidt, der har fortalt om sygdom og tro m.fl.

Flere deltagere nævner i samtalerne, at de særligt sætter pris på, at der efter foredragene er mulighed for at stille spørgsmål, for at tale sammen eller debattere emnet. Det samme gør sig gældende efter bibeltimerne, som hver dag afholdes af højskolens præst, Jørgen Thaarup. I år er det Matthæus evangeliet, som tages under kærlig behandling af den dygtige underviser, som formår at åbne historien om Jesus, så både de, der kender teksten godt og de, for hvem den er ukendt, alle får noget nyt med hjem.

Efter morgenens bibeltime er der mulighed for at dykke ned i undervisningen sammen med Jørgen Thaarup. Her bliver stillet yderligere spørgsmål af deltagerne ligesom der bliver trukket linjer fra Matthæus’ samtid op til problemstillinger, som er kendt i deltagernes liv.

I køkkenet  huserer en lille gruppe frivillige, som sørger for god kost hele dagen – fra morgenmaden over pauserne bliver der kræset om deltagerne. Noget, som bliver sat pris på, da flere deltagere ellers spiser alene til dagligt.

Birthe, som er i køkkenet, byder ind: “Det er altså også fedt at være frivillig. Vi er sådan et godt team inde i køkkenet. Jeg gør det, fordi jeg kommer her fra med meget mere end jeg kom med. Det giver glæde at glæde andre mennesker.”

Udover de interessante foredrag består en dag på Sommerhøjskolen også af kreative udfoldelser eller let sport. Der er bl.a. mulighed for at deltage i turneringer i både krolf ( en blanding af kroket og golf) og kongespil. Selvom begge dele er for underholdningens skyld dystes der med stor alvor og humør. Rundt om et bord laves der decoupage på glas ligesom flere filter brocher. Her er også tid til at spørge ind til, hvad det er, der gør Sommerhøjskolen værd at stifte bekendtskab med.

Bente fortæller, hvordan hun har oplevet en stor imødekommenhed. Det er andet år hun deltager. “Det synes jeg er væsentligt. Her er gæstfrihed og en positiv indstilling.”

“Ja,” indskyder Jean, “Og her er mulighed for nye venskaber.”

Der bliver leet lidt af, hvordan der også er tålmodigheden på de kreative værksteder med dem, der ikke er så fingernemme.

“Og så bliver vi jo beriget kulturelt,” fortsætter Bente. “Jeg bliver inspireret til at tænke videre. Gennem foredragene og bibeltimerne får jeg sammenhæng på det, jeg selv tænker og oplever. Som nu Jørgens undervisning i morges – det giver mig forståelse for, hvordan nogle ting er opstået.”

“Jeg har været her to gange. Det hygger jeg mig meget med – man skal bare komme, som man er. Der er ikke noget udseendemæssigt at leve op til – vi skal bare være os selv. Selvom sveden løber af os alle sammen,” slutter hun med et smil før hun igen vender opmærksomheden til sin filtning.

For Grethe har sangen en vigtig del af et ophold på Sommerhøjskolen: “For mig er sangen betydningsfuld. Her synger vi jo sammen. Det giver fællesskab. Det løfter og giver samhørighed. Der er ikke mange steder mere, vi synger sammen. Men det er SÅ dejligt!

Sangen starter med en morgensang ved flaghejsning. Det er helt vidunderligt, når solen skinner. Det maner til eftertanke, og jeg føler virkelig Guds nærvær. Jeg føler mig i pagt med naturen og med Far i himlen.

Sangen går i gennem hele dagen. Alle programmer starter og slutter med sang. Vi synger et bordvers før maden. Sangen er er med hele dagen.”

“Troen og ånden som vi er sammen om kommer jo også til udtryk  i de vidunderlige sange vi synger. Og i bibeltimerne. Bare det at have fællesskab med mennesker der er fokuserede på omsorg. Her er stor omsorg, og det er en stor oplevelse at være midt i. Her kommer evangeliet virkelig til udtryk, for omsorg er jo en kerneværdi.”

“Efter sommerhøjskolen er jeg fyldt af glæde og en følelse af at være med i et fællesskab.

Sommerhøjskolen har for mig betydet venner. Venner, som jeg også har rejst med andre steder. Jo, Sommerhøjskolen er noget vi ser frem til!”

Datoerne for Sommerhøjskolen 2019 bliver lørdag d.3. til lørdag d. 10. august også på Solborgen.

Mere indhold

Pastor Finn Uth 70 år

Årbogen er klar!