GYPC – globalt møde for unge metodister

Maria og Christian til GYPC

Hvert fjerde år mødes unge medlemmer af The United Methodist Church for at debattere de unges plads i kirken og i verden i GYPC (Global Young People’s Convocation). I år afholdes mødet i Johannesburg, Sydafrika. Der er hver gang fem sæder til fordeling i hvert biskopsområde. Det betyder for Danmark, at pladserne skal deles med metodistkirkens under i Rusland, Baltikum, Finland og Norge. Fra Danmark deltager Christian Madsen. Maria Thaarup sidder derudover i den bestyrelse, som arrangerer GYPC.

Læs mere om GYPC her

Nedenfor følger en kort samtale med Christian og Maria og deres forventninger til turen.

Maria, allerførst. Kan du ikke forklare, hvad GYPC er for noget?
GYPC står som sagt for Global Young People’s Convocation, og svarer til en generalkonference, men er kun for unge. Det er en global metodistkonference, hvor kirkens fremtid politik, teologi og udvikling diskuteres. På samme måde som metodistkirkens generalkonference afholdes GYPC også hvert fjerde år forskellige steder i verden. Sidste gang blev GYPC afholdt i Philliperne, og denne gang er det altså i Johannesburg.

Har du været med før, Maria?
Nej, det har jeg ikke. Og jeg har ikke hørt om nogen danskere, der har været med før. Men jeg kender dygtige nordmænd, som har deltaget. Vi skal også følges med Norges MBUF-formand.

Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er for et råd, som du sidder i, som står bag GYPC?
Jo, nu kommer der så endnu en forkortelse. Jeg sidder i rådet, der hedder “Division of Ministry with Young People” (DMYP), som kan sammenlignes lidt med et globalt landsråd for unge metodister.

Vi må fra hvert biskopsområde sende tre personer, som sidder i rådet fire år af gangen. Jeg sidder fra 2016-2019 sammen med en russisk kvinde og en ung, lettisk mand.

Jeg er formand for den del af rådet, som har med church and society at gøre, og er derfor en del af  DMYPs hovedbestyrelse. I år skal vi mødes i forlængelse af konferencen i Johannesburg, og derfor skal jeg bliver dernede, når Christian rejser hjem.

Fordi jeg sidder i bestyrelsen har jeg ikke stemmeret ved GYPC. Til gengæld skal jeg lede en af sessionerne og dirigere på engelsk – dét er jeg meget spændt på. Ellers skal jeg være Christians makker og hjælpe ham med at hitte hoved og hale i det, der skal stemmes om.

Christian, hvilke forventninger har du til at skulle afsted til GYPC?
Jeg glæder mig helt sygt til at skulle afsted. Jeg forventer, at jeg for en oplevelse for livet, og at jeg møder en masse spænende og søde mennesker. Jeg har også en klar forventning om at jeg kommer til at vende hjem med en masse bagage i form af at jeg forhåbenligt har lært en masse om ungdoms arbejde, som jeg ville kunne bruge herhjemme.

Hvorfor mener er det så vigtigt, at unge mødes “uden” voksne til denne slags konferencer?
Christian:
Når forældre og voksne er tilstede kan man få en følelse af at man skal sige alting korrekt, og at det skal være med flotte ord. Men når unge er sammen kommer tingene bare ud som man føler det. Og det er det  jeg synes  er utroligt unikt med GYPC, at unge får lov til at være unge sammen, og snakker om problematikker som unge føler det.

Maria: Når de unge er for sig selv kan de få lov til at tale om svære ting uden at de voksne står og ånder dem i nakken – atlså, vi kan være mere bramfrie og tale rent ud af posen. Nu er det ikke min største udfordring at være bramfri, men det er der andre, som har svært ved. Derudover er det en gylden mulighed for unge overalt i verden for at møde andre unge; lovprise, bede, grine, tale og lege sammen med andre metodister fra verden over.

Vi er jo forskellige, selvom vi også er ens. Det er enormt sundt at møde nye mennesker og denne konference er jo kanon til dét. Derfor er disse konferencer så vigtige. Desværre bliver de ikke taget lige så alvorligt som de voksnes, og det økonomiske sikkerhedsnet er heller ikke det samme ligesom der er mindre pressedækning osv.

Det er derfor det er så vigtigt at Christian er der, så han og jeg kan sætte skub i tingene. For jeg tror, de under har noget relevant på hjertet, som de voksne metodister skal lytte til.

Det er også vigtigt, at der er nogen, som holder øje med at de unges interesser bliver varetaget. Det er bl.a. noget af det som DMYP også gør. Det gør vi i forhold til alt fra forkyndelse til seksualitet, økonomi, klimaforandringer og mentorskab.

Et konkret eksempel er, at vi i rådet skrev en hilsen til biskoppernes råd, fordi det undrede os, at der i den meget vigtige komite “Commission on a Way Forward” ikke sad nogen, var under 35 år.

Hvad håber I, at kunne få ud af at være sammen med andre metodister, som er jævnaldrende, som kommer fra helt andre steder end I gør?

Christian: Jeg håber jeg i løbet af turen får en helt masse venner, og at jeg møder EB masse skønne unge, som jeg har masser af tilfælles med. Jeg håber især på at høre på hvordan andre metodister fra aldre lande er kristne på, og hvordan de bruger det i deres liv til at være unge deciple.

Maria: Som altid, når jeg er på konference forventer jeg at Helligånden er til stede og rører og bevæger os alle. Derudover håber jeg på en fin oplevelse sammen med Christian, at få nye venner, at blive provokeret, bevæget og flyttet holdninger. Og så forventer jeg også en masse grin, leg, sange og vidunderligt samvær med mine metodistbrødre og søstre.

Du kan følge med i Christian og Marias tur til GYPC på facebook og instagram i løbet af turen.

Mere indhold