Pressemeddelse: Biskopperne i The United Methodist Church anbefaler en vej frem.

Betragtninger fra Sommerhøjskolen

Oversat af Anne Thompson

Metodistkirkens Biskopsråd har været samlet i denne uge for at tage stilling til, hvilke spørgsmål den ekstra Generalkonference i februar 2019 skal arbejde med på baggrund af arbejdsgruppen A Way Forward, som er kommet med deres endelige rapport. I nedenstående pressemeddelse skriver Biskopsrådet også hvilken model Rådet vil anbefale for The United Methodist Church. Det er op til delegaterne på den ekstraordinere Generalkonference i februar 2019 at træffe den endelige beslutning.

Biskopsrådet vil komme med en endelig dagsorden og indkaldelse til den ekstraordinere Generalkonference senere. Nedenstående pressemeddelelse indikerer altså blot Biskopsrådets intentioner.

Distriktsforstander Jørgen Thaarup: “Det bliver ud fra indholdet i denne pressemeddelelse at den danske Årskonference 2018 vil blive orienteret. Her vil vi også drøfte de fremlagte forslag og Biskopsrådets prioriterede forslag.”

4. maj 2018

Biskopperne i The United Methodist Church anbefaler en vej frem.

CHICAGO – Biskopperne i The United Methodist Church mødtes i Chicago ved i en fortsat bønsfyldt process om at finde en vej frem. Ved afslutningen på denne process med at bedømme og overveje en mulig vej frem godkendte biskopperne følgende forslag og rationale:

Efter at have modtaget og overvejet det omfattende arbejde fra Komiteen A Way Forward, vil Biskopsrådet indsende en rapport til den særlige session i Generalkonferencem 2019. Denne rapport vil indeholde:

  • Alle tre modeller (The Traditionalist Plan, The One Church Plan and the Connectional Conference Plan) for en mulig vej frem for kirken som er blevet behandlet af både komiteen og rådet.
  • Biskopsrådets anbefaling af model One Church.
  • En historisk beretning af rådets process med bedømmelse og overvejelse vedrørende hver af disse tre modeller.

Rationale:     For at kunne invitere kirken til at gå dybere i denne rejse Biskopsrådet og Komiteen for A Way Forward har været på vil rådet gøre al information, som er blevet behandler af komiteen og Biskopsrådet tilgængeligt for delegaterne på Generalkonferencen og anerkender at der er støtte til alle tre modeller i rådet. Værdierne i vores globale kirke er reflekteret i alle tre modeller. Majoriteten i rådet anbefaler modellen One Church som den bedste vej frem for The United Methodist Church.

Vejledt af et dokument kaldet “Mission, vision og scope” er biskopperne blevet enige om at anbefale modellen One Church. Denne model giver konferencer, meniugheder og præster fleksibilitet til at nå deres missionale kontekst og samtidig fastholder den den konnektionale karakter af The United Methodist Church.

Modellen One Church tillader kontekstualisering af sproget om menneskets seksualitet i forbindelse med mission; og tillader central konferencerne – særligt i Afrika – med at fastholde deres disciplinære autoritet til at tilpasse Kirkeordningen og fortsætte med at bruge traditionelt sprog og værdier, som fortsat opfylder visionen i en global og multikulturel kirke.

Denne plan opmuntrer til generøs enhed ved at give United Metodister mulighed for at adressere forskellige missionale kontekster på måder som reflektere deres teologiske overbevisninger. Modellen One Church fjerner det restriktive sprog fra Kirkeordningen og forsikrer samtidig præster og konferener, som grundet deres teologiske overbevisning ikke kan forrette vielse af to af samme køn eller ordinere praktiserende homoseksuelle.

Rådets proces med at bedømme og overveje har været guided af et overordnet ønske om at strategisk at hjælpe Generalkonference med at gøre dens arbejde og imødekomme Generalkonferencens anmodning om at rådet hjælp kirken med at finde en vej frem.

“Biskopperne ønsker med bevidst ydmyghed at være præster og hyrder for hele kirken for bedst muligt at kunne gøre Metodistkirkens vidnesbyrd kendt så mange steder i verden som muligt og med så stor kontekstuel forskellighed som muligt”, sagde nyligt indsatte formand for Biskopsrådet Ken Carter.

Biskopperne udtrykte dyb påskønnelse af det store arbejde som den 32 personer store komite for A Way Forward har udført ved at formulere de tre modeller: the Traditionalist Plan, the One Church Plan and the Connectional Conference Plan.

Mens biskopperne anbefaler Modellen One Church bekræfter de at the Connectional Conference Plan samt the Traditionalist Plan fastholder værdier som er vigtige for kirkens liv og arbejde og at disse vil blive inkluderet i en endelige rapport til den særlige session for Generalkonferencen som biskopperne har indkaldt til d. 22.-26. februar 2019 i St. Louise, Missouri, USA.

Biskop Carter, som tjener som en af ordstyrerne i komiteen, siger at biskopperne viser et ønske om at samarbejde med komiteen, og en respektfuld indstilling til delegaterne, som vil påtage sig arbejde på vegne af hele kirken ved Generalkonferencen.

“Biskoprådets bønsfylde overvejelser reflekterer forskelligheden af en globale kirkeretning vedrørende spørgsmålet om homoseksualitet og mange andre spørgsmål. Biskopsrådet bekræfter styrken af denne diversitet og vores forpligtelse til at opretholde kirkens enhed,” siger biskop Carter.

Fuldstændige planer og tilhørende lovmæssige forslag vil blive fremlagt så snart en endelige udgave af hele rapporten er komplet og oversat til Generalkonferencens officielle sprog. Det forventes ikke at være senere end d. 8. juli 2018.

###

Media Contact: Rev. Dr. Maidstone Mulenga
Director of Communications – Council of Bishops
The United Methodist Church
mmulenga@umc-cob.org

Årbogen 2022 er klar!