MBUF-styrelsens beretning 2018

Andre indberetninger findes i Håndbogen her

Indledning

Jesus sagde: Kom! Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Matt 14:29

Kender du bibelhistorien om vandringen på søen? Det er helt vildt at tænke på, at Peter svingede benet over rælingen og tog et skridt ud i det blå. Han troede et øjeblik, at han kunne gøre det samme som Jesus og gå på vandet. Det kunne han faktisk, indtil han mistede fokus på Jesus og i stedet begyndte at tvivle på det, han havde gang i. Der er mange ting, der kan få os til at tvivle. Planer, der går i vasken. Ideer og drømme, der glider ud i sandet. Folk, der falder fra eller glemmer det, de meldte sig til. Dårlig stemninger, der får energi og engagement til at dale. Men der er også mange ting, der kan få os til at tro. Fantastiske oplevelser i et meningsfyldt fællesskab. Unge ledere, der er parate til at lægge kræfter og kompetencer ind i frivilligt arbejde. Børn, der får lov at vokse op i trygge rammer, hvor der fortælles og synges om Gud. Temaet for årets landsmøde er ”Vi sætter spor” og med den titel sætter vi fokus på alt det, vi er en del af i MBUF. Nogen eller noget har sat sig spor i hver enkelt af os, så vi får lyst og mod til at give det videre, så det kan sætte spor i andre. Jesus siger; kom og vær med! Tro er tillid til, at det, som vi begiver os ud i, kan lade sig gøre. Tillid til, at der bliver sat fodspor i vandet, hvor vi går. Vi er ikke kaldet til at få succes, men til at være tro og vise tillid.

Kirke med hjerte, hoved og hænder

At være en del af MBUF betyder at være en del af Metodistkirken i Danmark og samarbejde med de mange forskellige råd og bestyrelser, der udgør vores kirke. MBUF har igen i år været med til at sende en 1 års-arbejder på Lægården. I år var det Jeanne Helsinghof Andersen fra Vejle, der fik muligheden for et år i bevægelse. Sammen med Lægårdens nye præst Duncan Thompson og en engageret lærerstab har Jeanne været med til at personificere Metodistkirkens Børn og Unge og givet skolens elever deres livs bedste år. Formålet med stillingen som 1 års-arbejder er først og fremmest personlig udvikling som leder, og Jeanne er gået til de opgaver, hun har fået med imponerende gå-på-mod og gejst. Hun vil uden tvivl blive savnet på Lægården.

Et andet væsentligt samarbejdsområde er kirkens kommunikationsplan, som vi deler med landsledelsen. Det kan mærkes, at metodistkirken.dk er kommet godt fra start. Sitet bæres af den gode historie om hvorfor, hvornår, hvad, og hvor Metodistkirken findes. Det skinner klart igennem hvor mangfoldigt Metodistkirkens arbejde er, fra børne- og ungdomsafdelingens mange tilbud til sommerhøjskole og verdensmission. Hvis man synes, at der skal for mange ”klik” til før man kan finde noget om fx spejder, så skal man skynde sig at sende en nyhedshistorie til kommunikationsmedarbejder Anne Thompson, som straks sætter det på forsiden. Husk at en god historie ikke behøver at være en artikel, men også kan være et billede. Stort tak til Anne for at hæve niveauet for kommunikation og nærvær på nettet, i særdeleshed på de sociale medier, Facebook og Instagram. 2018 blev året for 1. udgave af kirkens profilblad, der formidler kirkens værdier og highlights fra store begivenheder fra metodistkirken.dk. Vi håber, at bladet bliver godt modtaget og kan bruges rundt omkring til at oplyse om hvad Metodistkirken og MBUF står for.

Sammen med landsledelsen har vi været med til at sætte endnu et skib i søen. En ny stilling med opgavetitlen spejder- og ungdomspræst er blevet forberedt og slået op. MBUF har fordel ved at have en præst, der arbejder på landsplan for arbejdsgrenene og ikke lokalt for menighederne. Derved får vi en leder, der kan være med til at udvikle disciple, dér hvor unge er – også på lejre og på de sociale medier, hvor man kan mødes på tværs af geografiske afstande. Vi glæder os til at se, hvad der kommer ud af dette initiativ.

Sidst, men ikke mindst skal det nævnes, at MBUF arbejder med på kirkens vision- og strategiplan frem mod 2020 om at være kirke med hjerte, hoved og hænder. Det stemmer overens med vores formål at udvikle kristne ledere, at skabe nye trosfællesskaber og revitalisere gamle, at være i tjeneste med fattige og fremme forståelsen for global sundhed – alt sammen udtryk for vores åndelighed og identitet som kristne. Det er vigtigt at sætte mål indenfor disse områder fordi vi gennem MBUF tilbyder fritidsaktiviteter, der kan gøre børn og unge robuste og bevidste om hvem de er og hvilke værdier, der er retningsgivende for, hvad de gør. Planer og målsætninger indenfor strategiplanen er konkretiseret i arbejdsgrenenes indberetninger. MBUF er intet andet end et forbund af frivillige, der er begejstrede for arbejdet med børn og unge, spejder- og musikarbejde i Metodistkirken og vi glæder os over den enorme indsats, der bliver gjort landet over i vores arbejdsgrene for at opfylde vores formål.

Udviklingsplan

2018 er sidste år, hvor vi kan søge tilskud hos DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) på dispensation fordi vi ikke opfylder kravet om at være 500 medlemmer under 30 år. Vi er desværre ikke kommet i mål med vores udviklingsplan. Det lykkedes fx ikke at starte elevforening på Lægården. Dialog med DUF om formalisering af vores arbejde med flygtningebørn gav heller ingen resultater. Vi laver ikke så mange udadrettede events, som vi kunne for at højne vores kontaktflade og medlemsrekruttering. Selvom vi er gode til at arbejde med relationer og arrangerer programmer af høj kvalitet, har vi stadig rigtig mange medlemmer ind og ud af systemet. Vi må erkende, at det er svært at fastholde børn og unge i samme aktivitet i flere sæsoner. Hvis vi vil være flere, ser det ud til, at vi skal satse på at frigøre ledere og sende dem ud for at starte foreninger op nye steder. Vi må ligeledes løbende øve os i at holde øjne og ører åbne for nye tiltag og udvidelser. Vi har fået godt styr på medlemsregistrering og rettidig kontingentindbetaling pga. vores lokale kassereres grundige forarbejde og Maria Aaskovs ihærdige indsats i MBUF administrationen. Op mod regnskabsårets afslutning lancerede vi en konkurrence, hvor vi udloddede en valgfri gratis lejr til vinderen. Der var mange, der fik orden på betalingen inden fristen udløb. Dog må vi også erkende, at vi trods ansvarlig forvaltning af vores økonomi, bruger en uforholdsmæssig stor sum af vores tilskudskroner på at administrere det system og de krav, der stilles fra DUF, for at få tilskuddet udbetalt. Det kan gøres anderledes og bedre for fremtiden. Når vi falder ud af betragtning til at modtage DUF-tilskud, vil det derfor betyde, at vi må opgive at have en ansat administrator, og vi beder derfor delegeretmødet om at tage stilling til en ny forretningsmodel, som styrelsen kan arbejde frem mod at implementere ved årsskiftet 2018-19. Vi ønsker stadig at blive flere medlemmer, ikke pga. DUFs tilskudsregler, men fordi MBUF fortsat er et relevant tilbud til børn og unges trosudvikling og trivsel.

Bud på nyt MBUF

MBUF styrelsen og administrationen har udarbejdet 4 forskellige forslag til ny forretningsmodel, som vi skal stemme om på delegeretmødet. Vi anbefaler, at der opretholdes så meget af den nuværende organisationsform så muligt, så vi ubesværet kan søge DUF tilskud, når vi igen bliver 500 medlemmer under 30 år. Vi er optimistiske med hensyn til at kunne opretholde vores aktivitetsniveau ved hjælp af fundraising og bæredygtig økonomi. Vi tror, at det er muligt at lægge en tilpasset del af administrationen ud på frivillige hænder. Vi kigger os om efter kontakt med andre børne- og ungdomsforbund for at finde ligesindede legekammerater at være sammen med på lejre og events. Vi vil i højere grad prioritere PR og branding kampagner for at gøre MBUF bemærket og styrelsen forpligter sig forsat på at bidrage med inspiration og støtte gennem arbejdsgrenene. Vi har tro på fremtiden og tillid til at Jesus vil lede os ud i det ukendte blå, hvor han kalder os til at gå sammen med ham.

Louise Aaen & Louise Hjort

Andre indberetninger findes i Håndbogen her

Særligt for Metodistkirkens Børnearbejde (MB)

Formålet med MB er dels at hjælpe de børn, som enten er døbt i kirken eller som kommer i menighederne at blive en del af menighedens fællesskab, dels at række ud til børn, som endnu ikke erfaret at Guds kærlighed også gælder dem. Derfor er MBs primære opgave at støtte menigheder (både børn, unge og voksne) i at være kirke for og med børn og betweens.

MB har i 2017:

– fået formand og næstformand i MBUFs styrelse
– sagt farvel og TAK til Maria Aaskov som MB konsulent.
– holdt et brag af en børne og betweenlejr.
– arbejdet på at oprette netværk på tværs af landet for de, der er engageret lokalt i arbejdet for og med børn.

I 2018 vil MB arbejde med

– lederudvikling ved at opmuntre til deltagelse i LIW, kursus om børns åndelige udvikling og tro samt BMK
– at skabe nye trosfællesskaber og revitalisering af gamle ved at nytænke og relancere dåbsklubben
– at være i tjeneste med fattige ved at øge opmærksomheden på de udsatte børn og betweens, vi allerede er i kontakt med
– global sundhed ved at tilbyde fysiske aktiviteter på børne- og betweenlejren.

Anne Thompson og Line Bertelsen

Særligt for Metodistkirkens Ungdomsarbejde (MU)

Formålet med MU at lade unge mødes, hygge og grine sammen, være sammen, tale sammen, se hinanden, og opleve Guds nærvær midt i det hele. Dét MU har vi set i arbejdsåret 2017. Vi er nu godt i gang med 2018 og ser tilbage: En lejr på Solborgen løb af stablen i foråret med oplagte ledere og seje deltagere, da vi gjorde Påsken Great Again. Mange tidligere konfirmander kom til Holstebro for at tro og udvikle i fællesskab, da en flok ekstremt cool ledere lavede TUF med spring i hallen. Næsten alle nuværende konfirmander i Metodistkirken i Danmark kom med en masse andre unge på Nytårslejr for at fejre det eller de bedste år i deres liv. Det var sjovt. Sjov har vi også til hverdag, når unge mødes lokalt. Det gør vi enten i foreninger eller klubber, i Metodistkirken eller i tværkirkelig sammenhæng. Det er fedt. Det gør det sjovt at vente på den næste store lejr. Det er MU anno 2018. I 2019 håber vi på meget mere af dét.

I arbejdet for at nå målsætningerne i visionsområdet ‘Global Sundhed’ arbejder vi helt konkret med en påskelejr på det personlige værd, selvværd og selvbillede. Vi lever i en tid, hvor unge mennesker presses af hinanden og af udefrakommende kræfter, så de bliver sårbar. Det er et fokus på lejre, at skabe trygge fællesskaber, som de unge kan udvikles i og føle sig set og værdsat. På påskelejren vil dette blive løftet op som et centralt, gennemgående tema. Desuden har vi fokus på fysisk aktivitet mindst én gang om dagen og der serveres sund og varieret kost på lejre. Lejrene er også arenaer for udvikling inden for visionsområderne ‘Starte nye trosfællesskaber/Revitalisere eksisterende’, ‘Åndelige udvikling’ og ’Udvikle kristne ledere’. Sidstnævnte har helt konkret fungeret ved at inddrage nye ledere i lederstaben som en uformel ‘følordning’. Dette bliver et fokus fremover, så der kan ske et generationsskifte i ledergruppen. Følgende arrangementer planlægges i år: Marts: Påskelejr på Solborgen August: Sommerlejr i Jerusalemskirken, København September: TUF i Holstebro Sportsweekend? December: Nytårslejr på Solborgen

Andreas Morsbøl & Daniel Steinvig

Særligt for Metodistkirkens Spejdere (MS)

Formålet for MS kan, for uden Baden-Powels ord, beskrives med 3. F’er = Fællesskab, Færdigheder og Fundament. Vi søger at skabe de bedste rammer for vores spejdere, ved at bygge dem op fra grunden og dygtiggøre dem, samtidig med, at vi inkluderer dem i fællesskab.

På trods af, at 2017 blev et år, med manglende hænder, har det lykkes lederne både lokalt og på landsplan, at holde live I spejderarbejdet på landsplan. Der er fortsat blevet arrangeret ture og holdt lejre for børn og unge og vi har haft travlt:

– Planlægningsweekend: Blev afholdt I København, hvor 15-20 spejdere og ledere mødtes for at lave langtids-program og lejrplanlægning.

– USB: UrbanScoutBattle er en tværkorpslig spejderdyst hvor patruljerne landet rundt, konkurrere mod hinanden. Med over 130 tilmeldte patruljer, slog USB10 igen i år en stor og flot deltagerrekord.

– Spejdernes Lejr2017: Mødtes 40.000 danske og internationale spejdere på en mark udenfor Sønderborg. Teamet for lejeren var det samme som for vores Landsmøde, og vi skal da lige love for at der blev sat spor.

– Senior Sommerlejr i Frankrig: Næsten 30 glade seniorspejdere tog en uge fri fra hverdagen og havde en uge i Charmonix, hvor der blev nydt smuk natur og godt fællesskab, for at vende hjem med opladet energi. 

– PFT: Udviklingen på PFT fortsætter og igen i år var over 30 spirende spejdere samlet til en uge med fælleskab og læring i fokus. PFT introducerede i år et nyt kursus, Underviser. Kurset har fokus på formidling og at gøre overgangen fra deltager til leder nemmere.

– LederGUF: Ingen MS uden stærke og glade ledere. I år var der ledersamling på Møns Klint, hvor en weekend i shelter bød på en masse frisk luft, god mad og ikke mindst et godt grin eller to.

– MS Julekalender: Den lange juleventetid bliver kun nemmere af lidt spejderopgaver og i år var ingen undtagelse. Uanset om der skulle gættes grødtyper eller høres julesange skabte MS Julekalender igen knagen under nissehuen, til et stigende antal vedholdende deltagere.

Emil Morsbøl Marqversen & Jonas Robenhagen Hjørne

Særligt for Metodistkirkens Musikarbejde (MM)

Sang og musik fylder fortsat vores kirker med børnesang, lovsang og gospelsang. Det er MMs formål. Det er rigtig dejligt, og dertil skal lyde en stor tak til alle de ledere vi har på musikfronten. I gør et rigtig stort og godt stykke arbejde. Stor tak.

MMs fremtidsplaner er, sammen med de andre arbejdsgrene i MBUF, at arbejde for, at vi forstår at pleje vores ledere, så de ikke bliver udbrændte. Vi vil gerne have ledere, der er i stand til at bevare gnisten og lysten for det arbejde, de brænder for, og gerne på en måde, at når de ønsker at stoppe, er i stand til at give en brændende fakkel videre til nye ledere.

Nogle af korene har, igen i år, været med til at støtte Danmissions arbejde ved at deltage i Lucia-stafetten. Lucia-stafetten er et tilbagevende arrangement i november/december, hvor kor kan melde sig til at give gratis koncerter. De penge der bliver samlet ind ved arrangementet går til Danmissions arbejde.

I København har Daniel Steinvig og Kristian Hastrup taget initiativ til at starte et herrekor. Koret ledes af Peter Steinvig, og det går rigtig godt. De synger og hygger sig i hinandens selskab. De er 18-20 herrer i alderen fra ca. 20 – 85 år, og de kalder sig intet mindre end A-MEN.

Igen i år er YCGF 2018 gået rigtig godt. Der deltog 40-45 børn, hvoraf de 10 var fra Litauen. Deres instruktører i år var Sharlene -Monique Morris, der sammen med pianisten Vaughan Larmond er fra England. De arbejder begge to sammen med Karen Gibson, der ledede gospelkoret i forbindelse med årsmødet sidste år. Endvidere var danske Kathrine Brøndsted også instruktør. Hun er dirigent for My Gospel (børnekor), sanger og sangskriver. Børnene lærte 10 sange på én dag, og de gav en brag af en koncert!!

Efter 5 år på posten som MM-formand, vælger jeg nu at takke af, og give plads til nye unge og friske kræfter. Må de nye ledere finde ny inspiration og idéer til MMs arbejde, og må Gud være med jer.

Brit Bjerno

Forslag:

Baggrund:

Grundet de nye DUFregler om minimum 500 medlemmer under 30 år, har vi det sidste år søgt om dispensation for fortsat at kunne komme i betragtning til driftstilskud fra DUF. Vi formulerede på delegeretmøde i 2017 en strategi og plan for at arbejde mod at kunne opfylde de nye regler. Vi indsender 01.06.18 anden og sidste ansøgning på dispensation. Fakta er, at vi ikke har nået 500 medlemmer under 30 år i 2017. Vi forventer at modtage skønsmæssigt tilskud på baggrund af 2017, lig det udmålte tilskud på baggrund af 2016. Derefter forventer vi ikke at komme i betragtning til at kunne ansøge om hverken tipsmidler – før vi (forhåbentlig) kommer op på de 500 medlemmer under 30 år igen.

Derfor er der behov for nytænkning og en ny model.

Følgende er forslag, som ønskes debatteret og truffet beslutning om på delegeretmøde 2018:

Model A– MBUF fortsætter som landsorganisation, med fire arbejdsgrene og Styrelsen som samlende organ. Administrationen minimeres, men håndterer fortsat økonomi og medlemsregistrering og kontingentopkrævning. Det administrative arbejde gøres til en timebetalt studiestilling.

Økonomiske behov: Udgifter til Styrelse og landsråd og simpel revision. Der er fortsat behov for simpel revision, for at opfylde krav ved evt. fondsansøgninger. Omkostninger til ansatte og medarbejderrelaterede udgifter. Ansvar i forhold til medarbejderrelaterende udgifter for kommunikationsmedarbejder og ny spejder/ungdomspræst revurderes. Arbejdsgrenenes aktiviteter gøres udgiftsneutrale. Landskontingent hæves. Rejseudligning nytænkes. Der skal regnes på hvor meget vi vil trække på vores egenkapital.

Udgifter til Styrelse og landsråd 30.000
Omkostninger til administration og medarbejderrelaterede udgifter 30.000
Simpel revision af regnskab 10.000
Publikationer og web 50.000
Diverse forsikringer og kontingenter 15.000                                                                                

Model B– MBUF fortsætter som landsorganisation, med fire arbejdsgrene og Styrelsen som samlende organ. Administrationen deles ud på frivillige hænder. De lokale foreninger varetager da selv medlemsregistrering, kontingentopkrævning osv.

Økonomiske behov: Udgifter til Styrelse og landsråd og simpel revision. Der er fortsat behov for simpel revision, for at opfylde krav ved evt. fondsansøgninger. Der skal besluttes om vi vil fortsætte med Winkas og Nets. Arbejdsgrenenes aktiviteter gøres udgiftsneutrale. Landskontingent skal hæves. Rejseudligning nytænkes. Ansvar i forhold til medarbejderrelaterende udgifter for kommunikationsmedarbejder og ny spejder/ungdomspræst revurderes. Der skal regnes på hvor meget vi vil trække på vores egenkapital.

Udgifter til Styrelse og landsråd 30.000
Simpel revision af regnskab 10.000
Publikationer og web 50.000
Diverse forsikringer og kontingenter 15.000

Model C– MBUF bliver underafdeling til andet lignende børne- og ungdomsforbund. Dette kræver en proces med dialog og endelig forhandling. Det vil være et forsøg på at komme ind under en hat der igen giver mulighed for at modtage DUF tilskud. Da vil lokalforeningerne og medlemmer formentlig komme til at høre under deres Delegeretmøde og en ny administration. Det kunne evt. være med Baptisternes børn og unge, BBU.

Proces frem mod 2019
– De mulige modeller beskrives i beretningen, der kommer i elektronisk guide, og fremlægges for alle lokalforeninger i nyhedsbrev (opmuntre til nødvendig lokal debat).
– De mulige modeller fremstilles som forslag som grundlag for beslutning på Delegeretmødet 2018, sandsynligvis vedtages en model i ramme form (hvor der kan arbejdes videre indenfor, af nyvalgt Styrelse).
– Nyvalgt Styrelse får til opgave at arbejde med implementering af ny forretningsmodel.
– Tiden fra Delegeretmødet til nytår anvendes til evt. overdragelse, uddelegering.
– Januar 2019 træder det nye MBUF i værk.

Arbejdsprogram for MBUF

MBUF vil arbejde for at organisationen udvikles og får flere medlemmer under 30 år ved at:

”Være kirke med hjerte, hoved og hænder – i relation til Gud, mennesker og verden”

Vi vil sætte følgende mål frem mod 2020:

Det åndelige liv

 • Fokus på vores formål: discipelskabstræning – vi vil være knalddygtige til at linke vores aktiviteter til troens verden, så de bagvedliggende formål træder frem
 • Fokus på trivsel hos ledere – Vi vil bekæmpe ledertræthed med forkælelse, uddannelse og godt kammeratskab og ved at arbejde med værdier og formål
 • Bygge bro til kirken ved at arbejde med identiteten – vi vil have medlemmer, som er forankrede og trygge ved at være kristne/metodister i hverdagen og i deres engagement i MBUF
 • Etablere PR gruppe, der kan lave videoer om åndelige emner: discipelskab, medlemskab, sundhed, diakoni

Lederudvikling

 • 30 personer i kirken har gennemført lægprædikantkursus, 20 af dem er selvfølgelig MBUF’ere
 • Vi er med til at etablere ledertræningsprogram i kirken, formet efter kirkens værdier
 • Vi tilbyder BMK, PFT, TUF, LIW hvert år
 • Vi vil etablere et team, som sætter coaching af ledergrupper i gang. Fx den lokale lederuddannelse, hvor lokalgrupper eller nationale planlægningsgrupper kan få ny inspiration. Vi stræber efter at alle byer får besøg mindst 1 gang om året og at vi er nået hele vejen rundt inden 2020

Nye trosfælleskaber og revitalisering af gamle

 • 150 bekendende medlemmer i kirken, 75 af dem er MBUF’ere
 • Vi arrangerer lejre og ture, hvor trosudvikling og trosfællesskaber opstår
 • 5 nye trosfælleskaber/lokalgrupper
 • 5 nye smågrupper bestående af unge på tværs af landet og arbejdsgrene via sociale medier
 • Kampagne og undervisning om medlemskab, der betoner vigtigheden af bekendelse af troen og ansvar
 • Vi ønsker os udnævnelse af en ungdomspræst og spejderpræst

Tjeneste med fattige

 • Vi vil støtte unges initiativ og engagement med socialt udsatte, flygtninge og fattige
 • Vi vil opfordre unge til at tage på missionsprojekter og international udveksling
 • Julehjælp og integrationsarbejde
 • Vores kor giver støttekoncerter og synger i fængsler, på hospitaler etc.
 • Lede koordinering af indsamlinger til velgørende formål
 • Alle konfirmander til MSA i mindre grupper og i forbindelse med undervisning om diakoni
 • Udfordre hinanden på spørgsmålet: hvad gør vi med vores egne udsatte

Global sundhed

 • Sportsweekend
 • Friluftsliv
 • Det sunde alternativ til møder
 • Nultolerance overfor rusmidler ved arrangementer
 • Bevægelse ved arrangementer
 • Kampagne og undervisning om sundhed gennem MBUFS arbejde, ikke bare fysisk, psykisk, men også socialt og åndeligt: Hvorfor vi er et sundt og relevant tilbud til børn og unge?

Her finder du hele Årbogen:

I Årbogen til Landsmødet 2018 finder du indberetninger, rapporter, regnskaber og statistikker, som fremlægges og behandles på Landsmødet 2018. 

Årbogen ligger her