Uge 5 – Den kum-ba-ya syngende hippie

For dem, der blev opdraget i troen i 60erne og 70erne, kan dette vrangbillede af Jesus være meget genkendeligt. Vi har set Jesusbilledet mange gange før: den langhårede, langskæggede, toga og sandaler-iklædte, blide og milde, altid smilende, ”laid-back” og afslappede ”hippie” Jesus, som taler udelukkende om kærlighed og fred. Vi har sandsynligvis lært at elske dette billede. Det er sentimentalt, simpelt og ikke anstødeligt, ligesom et lejrbål, en skovtur, strand og grønne enge. Denne ”Jesus” er sagtmodig, terapeutisk, miljøvenlig, elsker små børn og bekæmper verdens magthavere til fordel for de fattige og undertrykte. Hvad er der mon ikke at elske?!

Hovedfejlen med dette billede er, at det er ufuldstændigt. Det er et selektivt billede idet det kun indeholder en del af historien, mens andre vigtige elementer bliver underkendt eller ignoreret. Jesus var ikke kun sød og rar; hvis han var, så ville der ikke have været behov for en korsfæstelse. Der ndes en del eksempler i det nye testamente, der strider imod opfattelsen af ”den dejlige messias med et fredsommeligt temperament”. Han blev vred og væltede bordene i templet. Han uddrev dæmoner og udførte store mirakler. Han var totalt målrettet i sin mission og krævede hengiven loyalitet af hans disciple. Han gennemskuede ondskab og mørke i verden og i mennesker, og hans lære var nogle gange hård og konfronterende. Myndighederne fra hans tid betragtede ham som en trussel, og selv hans mest trofaste e erfølgere havde forladt ham, da han blev uretfærdigt dømt og henrettet.

Guds kærlighed er helt klart aksiomatisk og grundlæggende for den kristne tro. Men kærlighed er ikke naiv og sentimental, og det var Jesus heller ikke. I denne uge vil vi betone forskellige billeder af Jesus, som gør op med den ”bløde og søde” festival Jesus. Vores Jesusbillede har direkte konsekvenser for vores gudsbillede, derfor ville det være en god idé at bruge ugen til at fordybe os i perspektiver, der kan skabe helhed i vores Kristusforståelse.

Søndag 18. marts

Forslag til tekstlæsninger:
2. Mosebog 3:1-15 Matthæusevangeliet 10:32-39

Forslag til salmer og sange:
372 – Hvem kan forstå, at også jeg 65 – Du, Herre Krist
150 – Jesus, det eneste

Huskevers til børnene – Matthæusevangeliet 11:29
Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I nde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt og min byrde er let

Bedeemner:
– Udvikling af vores gudsforståelse
– Kirkens klare vidnesbyrd om Guds storhed
– Alle, som lider under en undertrykkende form for gudstro og endnu ikke har oplevet den kærlige Guds nåde og nærvær

Fakta

I fasten 2018 dykker Metodistkirken i Danmark i fællesskab ned i vores gudsforståelse med hæftet “Din Gud er for lille”. Heri er en andagt med en tekst til reflektion, forslag til bibellæsning og bøn til hver dag fra d. 18. februar og frem til påske.

Du finder materialet i din lokale Metodistkirke eller digitalt her.