Uge 4 – Den kosmiske julemand

For mange mennesker, er gud opfattet som en distributør af gode gaver, men ikke meget andet. Når vi dyrker et gudsforhold primært for at få noget ud af det, dvs. en ”velsignelse”, mere rigdom, succes, magt, osv. bliver Gud reduceret til en ”kosmisk julemand”. Ifølge en sød lille julesang, hører vi om julemanden:

”Og han har en bog hvor navnene står, på børn som han ved var søde i år, For julemanden er kommet til byen”.

Men det sker sandsynligvis for tit, at mennesker forveksler julemanden med gud, omend et forvrænget billede af gud. Gad vide, hvor mange folk egentlig tænker, at hvis de bare vil opføre sig artigt, udføre gode gerninger og blive stærk nok i troen, så vil der komme ”god karma” eller en form for belønning fra himmelen?

I en stor del af den kristne verden er ”fremgangsteologi” temmelig udbredt. Denne trosretning påstår, at Gud hjælper dem, der beder, tror og læser bibelen med nidkærhed og hengivelse. I nogle tilfælde er det ledsaget af en overbevisning om, at Gud vil helbrede og udgyde økonomisk over od på dem, der kommer med de ”rigtige” bøns formuleringer, eller sender deres egne penge til den ”rigtige” evangelist.

Der er selvfølgelig ikke noget i vejen med bøn, tro og bibelkundskab – tværtimod! Men vores gudsbillede kommer også til at præge vores moti- ver. Søger vi Gud kun for at få udøst hans velsignelser over os, eller er der noget dybere og mere vedvarende i vores gudsforhold? I fremgangsteologi bliver gud i hvert fald formindsket til en medspiller i vores eget ”årsag og virkning” tankesystem.

Denne uge kan bruges til at betone den Gud, der ikke kun ”velsigner og bevarer os”, men også kalder os til trosfællesskab og discipleskab. En gud, der blot vil tilfredsstille vores ønsker og berolige vores længsler er for lille! Gud er helt bestemt alle gode tings giver, men en sund trosudvikling vil ligeledes fremhæve et gudsbillede, der engagerer mennesker i arbejdet for Guds rige.

Søndag 11. marts

Forslag til tekstlæsninger: Jobs bog 38:1-7 Markusevangeliet 10:35-45

Forslag til salmer og sange:
59 – Herre Gud, dit dyre navn og ære
5 – Du store, du stærke, du vældige Gud 602 – Herre, jeg vil gerne tjene
343 – Guds Søn, Guds Søn

Huskevers til børnene – Lukas 1:37 Intet er umuligt for Gud

Bedeemner:
– Udvikling af vores gudsforståelse
– Kirkens klare vidnesbyrd om Guds storhed
– Alle, som lider under en undertrykkende form for gudstro og endnu ikke har oplevet den kærlige Guds nåde og nærvær

Fakta

I fasten 2018 dykker Metodistkirken i Danmark i fællesskab ned i vores gudsforståelse med hæftet “Din Gud er for lille”. Heri er en andagt med en tekst til reflektion, forslag til bibellæsning og bøn til hver dag fra d. 18. februar og frem til påske.

Du finder materialet i din lokale Metodistkirke eller digitalt her.