Uge 3 – Dukkeføreren

Vore billeder af Gud har mange nuancer og facetter. Opfatter vi Gud, som vi jo aldrig får et fuldstændigt billede af i dette liv, som en dukkefører, der fører sine skabninger rundt i et liv, der kunne ligne en teaterforestilling? Forestiller vi os Gud som en person, der sidder og udtænker hvert eneste menneskes liv og skæbne og styrer det? Ja så kan vi ska e os nogle alvorlige kvababelser og troskriser på halsen. Hvis Gud er en kosmisk kraft, hvordan kan han så interessere sig for mig? Hvis Gud interesserer sig for mig, hvorfor får jeg så ikke bønnesvar? Hvis Gud er god, hvorfor findes der så ondskab? Ondskaben virker tilfældig, men råder Gud ikke over tilfældet? Hvis ikke, er han så almægtig? Svarene på disse spørgsmål afhænger af, hvilket gudsbillede eller gudsopfattelse, man har. I Bibelen kan man meget forenklet sagt finde en del eksempler i Det gamle Testamente på Guds straffende indgriben. F.eks. Synd floden for at nævne det mest kendte eksempel. I Det Nye Testamente er det et andet billede af Gud, der træder frem. Her er Gud ikke den, der rammer mennesket med lidelse for at stra e, derimod den, der påtager sig stedfortrædende lidelse, og som går sammen med det lidende menneske på livets o e tunge vej. Ja, han går med os i døden, hvor vi ifølge hans løfte ikke er overladt til os selv. Alligevel bliver spørgsmålet stående om, hvorfor det onde sker? En skuffelse, en bitterhed, en vrede over Guds manglende ingriben kan føre til, at vi afviser tanken om Gud og går vores egne veje. Vi kan mene, at vi bedre kan klare livet selv, måske kan vi ikke mestre de store svar og løsninger på alle verdens problemer, men i så fald måske vores egne problemer eller vi kan redde os tømmer til at bygge en åde til os selv og lade hver mand sejle i sin egen sø.

Denne uge kan bruges til reflektion over, hvordan Gud virker i verden. Forestiller vi os Gud som den skabende magt, der i Kristus og ved Hellig- ånden leder os til livet væk fra ondskab, synd og død? I så fald fremtræder Gud pludselig som en Gud, der skaber ud af overskud og kærlighed. Han er tillige en Gud, som vil føre sin skabning frem til den fuldendelse, som mennesket forpurrede, og gennem den ødelæggelse, som den frie vilje kan frembringe. Gud har aldrig været kendt for at skuffe nogen, som oprigtigt ønsker at være medvirkende til at virkeliggøre Gudsrigets formål i verden.

Søndag 4. marts

Forslag til tekstlæsninger:
Ezekiels bog 37: 1-14 – Det døde folk bliver levende Johannesevangeliet 12: 20-36 – Hvedekornet

Forslag til salmer og sange:
37 – De ord, der gør os kolde
166 – Hvorfor blev Jesus slå’t ihjel?
241 – Du skabte os Herre til frihed og leg 243 – Hvorfor er vi skabt så forskellige Gud Gud er god, han lever åh-åh

Huskevers til børnene – 1. Johannesbrev 1:5: Gud er lys og der er intet mørke i ham

Bedeemner:
– Udvikling af vores gudsforståelse
– Kirkens klare vidnesbyrd om Guds storhed
– Alle, som lider under en undertrykkende form for gudstro og endnu ikke har oplevet den kærlige Guds nåde og nærvær

Fakta

I fasten 2018 dykker Metodistkirken i Danmark i fællesskab ned i vores gudsforståelse med hæftet “Din Gud er for lille”. Heri er en andagt med en tekst til reflektion, forslag til bibellæsning og bøn til hver dag fra d. 18. februar og frem til påske.

Du finder materialet i din lokale Metodistkirke eller digitalt her.