Kommissionen for A Way Forward fremlægger to modeller for fremtidens kirke

Pressemeddelse fra The United Methodist Church 28.2.2018

Oversat af Anne Thompson, kommunikationsmedarbejder

DALLAS –  Hvad er Kristus’ vej frem for mission og tjeneste i den verdensomspændende United Methodist Church? Det spørgsmål har biskopperne i United Methodist Church funderet over ved deres februar møde i Dallas, USA, denne uge, hvor de har modtagen en opdateret rapport fra Kommunisionen A Way Forward.

I rapporten, som blev fremlagt for biskoppernes råd delte kommissionen to mulige modeller med biskopperne, som bærer mange af de værdier og principper med fra de tre modeller, som blev præsenteret ved biskoppernes møde i november.

“De to modeller, som er skitseret tager højde for de værdier, bekymringer og feedback som vi har modtaget siden vi aflagde vores rapport til biskoppernes råd i november. De to modeller giver muligheder for enhed, kontekstualisering og mission,” sagde biskop Ken Carter, en af kommissionens ordstyrerer.

Biskopperne gav feedback men stemte ikke om de to reviderede modeller. Istedet bad de kommissionen om fortsat at arbejde på forberedelsen af en endelige rapport, som skal præsenteres for biskopperne ved deres møde i april/maj 2018.

De skitserede modeller kort:

Her er en opsummering af de to modeller, som fortsat er i spil. Detaljerne kan ændres afhængigt af kommissionens arbejde ved deres næste møde.

Én kirke modellen

  • Én kirke modellen giver menigheder mulighed for at maximere tilstedeværelsen af the United Methodist Church’s vidne så mange steder i verden som muligt. Én kirke modellen lægger op til “gavmild enhed”, som konferencer, menigheder og præster fleksibilitet til at nå deres missionale kontekst i relation til menneskets seksualitet uden at ændre ved The United Methodist Churchs konnektionelle natur.

(Konnektionalisme er forståelsen af, at kirken er én kirke, som hænger sammen gennem konferener, der fungerer som kirkens generalforsamling fra den enkelte menighed til verdensplan)

Flere grene: Én kirke modellen

  • Denne model er funderet på en kerne af enhed, som indeholder kirkens lære og tjenester og ét råd for biskopperne, mens den også giver forskellige grene, som har klart definerede værdier såsom gensidig forpligtelse, kontekstualisering og love. De fem jurisdiktioner i USA vil blive erstattes af tre konnektionelle konferencer, der hver dækker hele landet. De tre konferencer skabes ud fra teologi og forstålse af LGBTQ-spørgsmålet (.feks. en progressiv, kontekstuel og traditionel gren). Årskonferencer vil skulle bestemme hvilken konnektionel konference de vil affilieres med. Kun lokale menigheder, som ønsker at tilslutte sig en anden gren end den, deres årskonference har valgt, vil skulle stemme om tilhørsforhold.

Ved denne uges møde i Dallas modtog biskopperne også rapporter om hvilken indvirkning begge modeller vil have på pensioner, på verdenskirken, på central konference plan samt hvilke økonomiske konsekvenser modellerne vil kunne have.

Formand for biskoppernes råd biskop Bruce Ough noterede sig at processen om at søge en vej frem er grundlagt på tre store værdisæt:

  1. En fornyet opmærksomhed på vores offentlige tjeneste med at skabe disciple af Jesus Kristus for at forandre verden, særligt for de, der endnu ikke er en del af kirken.
  2. Et fokus på kontekstualisering i en global kirke og vores fortsatte kald til at lære fra hinanden, lytte til hinanden.
  3. Fortsat arbejde med traditionelle, kontekstuelle og progressive værdier som er tilstede i de to modeller; én som fjerner sproget om menneskets seksualitet og en anden, som differencers mellem værdierne som værende forskellige grene i én kirke.

Ved mødets afslutningen kondolerede biskoppernes råd familien til den fornyligt afdøde pastor Dr. Billy Graham, en kendt evangelist.

Biskoppernes råd begyndte deres møde med gudstjeneste og formandens prædiken/beretning søndag eftermiddag og sluttede d. 28. februar med et kærligheds måltid.

Kommissionen om A Way Forward mødes i Los Angeles om nogle få uger og giver sin endelige rapport til biskoppernes råd ved deres møde i april/maj i Chicago.

Vil du se billeder fra biskoppernes rådsmøde kan du gøre det her facebook.com/pg/umcbishops/photos/

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Landsmødet, også kaldet Årskonferencen, er den nationale metodistkirke, som er det besluttende organ for Metodistkirken i et land.

Centralkonferencen er en samling af et antal årskonferencer, som tager stilling til regionale beslutninger. Det er eksempelvis her biskopperne vælges.

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopper udøver tilsyn og leder kirken i dens mission. Biskoprådet består af biskopperne.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.