Begyndelsen er nær: 3. søndag i advent

Begyndelsen er nær!
I morgen er det første søndag og i advent – tiden op til jul, hvor vi forbereder os på at Jesus skal komme. Ikke kun som barnet i Betlehem, men som hele verdens konge.
Metodistkirken.dk deler hver søndag i advent en tanke om, hvordan begyndelsen er nær. For vi tror på, at Guds rige er lige om hjørnet. Også hos dig. Begyndelsen er nær! Glæd dig, for Jesus kommer med glæde og frem – også til dig.

(Videoen her under er produceret af Isabella Hønnicke til Metodistkirken i Danmark)

Skrevet af Anne Thompson

Begyndelsen er nær.

Da Jesus gik på jorden fortalte han ofte om Guds rige, som ”nær”: Tæt på, men ikke lige her.

Måske er det derfor kristne altid har bedt: ”Kom, Herre Jesus”, selvom vi tror på, at Jesus Kristus altid er tilstede midt i blandt os. Vi tror på, at Gud selv er hos os og samtidig længes vi efter den dag, vi skal være sammen med Gud og se ansigt til ansigt i Hans rige.

Det er det både mystiske og paradoksale ved den kristne tro: Guds rige er både her og nu samtidig med at det er en gang og ikke her.

Derfor betyder det at leve i advent også at leve i forventning til det, der skal komme. At leve i advent og håbe på Gud betyder, at vi erkender, at det, der findes nu hverken er fuldkomment eller færdigt.

Dét er ikke uvæsentligt i en verden, der vil have det hele og mere til NU. Mærker du også det trække i dig? Det gør jeg. Jeg kan også blive skuffet, når retfærdigheden ikke sker fyldest. Når mennesker ikke lever op til det, jeg synes, de skal. Når tingene ikke lykkes, som jeg havde håbet for mig selv eller andre. Det gør ondt. Det er trist. Det kan synes håbløst.

Så er det om at tage fat i en gamle bøn og sige: ”Kom, Herre Jesus”. Ikke for at kaste håndklædet i ringen i ren desperation, men for at holde fast i håbet om, at Jesus kommer igen. Ligesom han kom til jorden før, ligesom som han før er kommet ind i mit mørke, mine håbløse situationer og mine uløselige knuder.

”Kom, Herre Jesus” er på én gang en bøn for noget, der gerne må ske, men det er også en påmindelse til mig selv om mine erfaringer. Det er en reminder om det jeg efterhånden har lært; at jeg ikke er alene selvom jeg føler det. Det er et forsøg på at holde fast i, at alting ikke skal kunne alting lige nu og her. At tilfredshed, ikke er en given ting i menneskelivet. At andre mennesker hverken kan eller skal opfylde mine behov.

At bed ”Kom, Herre Jesus” er at øve sig i bevidstheden om, at fuldkommenheden kommer til os. Det betyder at vi med ”Kom, Herre Jesus” bekender, at livet her og nu ikke er fuldkomment eller perfekt. Vi anderkender med bønnen, at vi er åbne og modtagelige overfor den fremtid Gud har til os.

At leve i advent med bønnen ”Kom, Herre Jesus” er at være vågen, opmærksom, åben og klar til at tage imod det Gud giver os gennem Jesus Kristus.

Her er fem ting du kan gøre for at leve i advent:

  • Bed den gamle bøn: ”Kom, Herre Jesus”. Du kan eventuelt gøre det i takt med dit åndedræt.
  • Skriv et julekort til nogen, som måske ikke ville forvente det. Det kunne være dine børns lærer, p-vagten ved dit arbejde eller kassedamen i Netto.
  • Tag til en julekoncert og læg mærke til tonerne af længsel efter fred, retfærdighed og kærlighed, som går igennem mange julesange.
  • Læs Mikas bog 4:1-5
  • Syng “Af gode magter underfuldt beskærmet” (nr. 432 i Metodistkirkens salmebog).