Indsamling til uddannelse af præster

Ved en gudstjeneste i november samler Metodistkirkens menigheder penge ind til uddannelse og efteruddannelse af præster.

Formand for Rådet for Ordineret Tjeneste, som følger kandidater på vejen til præstetjeneste og som støtter videre uddannelse af præster, begrunder vigtigheden af denne indsamling:

”Vi lever i et samfund i rivende udvikling, og der tales om livslang læring i stort set alle faggrupper for “at følge med”. Dette gælder i høj grad også for præster. Derfor er det ikke alene nødvendigt med en god og grundig basisuddannelse i teologi, men også påkrævet med kontinuerlig videre- og efteruddannelse for præster, der allerede er i tjeneste, hvis det kristne budskab skal formidles på en trofast og samtidig nutidig og relevant måde ind i samfundet.”

Du kan overføre din gave til Metodistkirkens Hovedkasse på konto:  3201 0005439086 eller via MobilePay: 49089.

Husk at angive navn og CPR-nummer hvis du ønsker at få fradrag for din gave.

Kirken siger på forhånd tak for en rigtig god gave.

I øjeblikket er tre præster i gang med videre uddannelse. Mød dem her