Indsamling til uddannelse af præster

I løbet af oktober samles ind ved Metodistkirkens gudstjenester til uddannelse og videre uddannelse af Metodistkirkens præster.

Veluddannede præster er et væsentligt aktiv for Metodistkirkens virke også i Danmark. Derfor er det nødvendigt at have fokus på videre uddannelse af præsterne indenfor forskellige områder. I øjeblikket er tre præster i gang med uddannelser eller ved at færdiggøre uddannelser. Det drejer sig om Ole Birch, der har taget en diplomuddannelse i diakoni og ledelse; Anne Thompson, der læser om børn og mission samt Louise Aaen, der er i gang med Arrows lederskabsprogram. Herunder kan du læse mere om de vidt forskellige uddannelser, som Metodistkirken har støttet dem i at tage.

Den nøjagtige dato i oktober for indsamlingen til videre uddannelse af præster fastsættes i den lokale menighed. Men selvom du ikke kommer til gudstjeneste i din lokale Metodistkirke den dag, der samles ind der kan du stadig støtte indsamlingen.

Du kan overføre din gave til Metodistkirkens Hovedkasse på konto:  3201 0005439086 eller via MobilePay: 49089.

Husk at angive navn og CPR-nummer hvis du ønsker at få fradrag for din gave.

Arrow – leder med kompetencer og karakter

Arrow leadership er en international tværkirkelig lederuddannelse med fokus på kald, karakter og kompetence, som Metodistkirken støtter op omkring ved at sende sine ledere afsted. I øjeblikket deltager Louise Aaen, præst i Strandby Metodistkirke og formand for MBUF, som modtog stafetten efter Duncan Thompson, præst i Metodistkirken i Vejle og på Idrætsefterskolen Lægården, der var den første deltager fra Metodistkirken i dansk sammenhæng. Arrow er et 2 årigt forløb med fire samlinger, der går personligt tæt på og giver mulighed for udvikling i forhold til at leve et kristent liv og at være i tjeneste i kirken. Det handler om forholdet til Gud og giver værktøjer til at kunne fungere og trives som et redskab for Ham.

“Jeg er meget begejstret for at være med på Arrow og bliver kraftigt udfordret på teori og praksis i forhold til at være præst, men også bare et menneske og først og fremmest et Guds barn. Det er meget givende at lære i en tværkirkelig sammenhæng, hvor der er forskellige tilgange og syn på, hvad det vil sige at være kristen. Jeg oplever en fantastisk opbakning og opmuntring, når jeg er sammen med min mentor- og studiegruppe. Jeg håber at blive endnu skarpere på hvad det vil sige at være en leder, der kan lede andre til Kristus.”

Børn, mission og tjeneste

Anne Thompson, præst i Metodistkirken i Vejle og kommunikationsmedarbejder for Metodistkirken i Danmark, er i gang med sidste år af “Children, Mission and Ministry” en uddannelse med fokus på børns åndelighed, trosudvikling og plads i kirken. Uddannelsen består af 5 ugers ophold fordelt på 2 år på Cliff College, England.

“Uddannelsen for mig har været en katalysator for nogle dele af min tjeneste om præst i kirken, som jeg ikke selv havde set komme for bare 4 år siden. For mig har uddannelsen ikke kun handlet om at få mere viden, men også om at få den viden jeg har sat sammen med praksis. Det har været SÅ inspirerende at møde dygtige teoretikere, der også er passionerede praktikere.

“Og så har det helt klart også været en måde for mig at prøve kræfter med det at studere, som jeg har været glad for før, men som jeg var bange for var forsvundet efter jeg var syg med stress og depression

“Jeg er taknemmelig for at have fået muligheden for at fordybe mig i et emne, som jeg tror er vigtigt ikke bare for de børn jeg kommer i berøreing med men for hele kirken. Det er bl.a. på grund af uddannelsen her at jeg er stillet op som formand for MB. Det er også igennem uddannelsen at jeg er begyndt at blogge igen på digogmigogvitro.dk.

“Jeg er blevet bedt om at hjælpe med at starte et kursus om børn, børns åndelighed og børns plads i kirken sammen med Cliff College i Danmark. Så den mulighed Metodistkirken har givet mig for at uddanne mig videre giver potentielt flere mennesker mulighed for at fordybe sig og blive klogere på at arbejde med børn og arbejde på at nå børn med Guds kærlighed. Dét er jeg glad for at få lov til!

“Når jeg sidder her og remser op bliver jeg egentlig overrasket over, hvor meget uddannelsen har kastet af sig udover den umiddelbare glæde jeg har fået ved at læse, fordybe mig og møde spændende og dygtige mennesker.

“Jeg lovede jo, som jeg tror alle præster gør, når de får en uddannelse, at bruge den til at støtte Metodistkirkens arbejde ved at dele de erfaringer og den viden, man får. Det er egentlig en given ting, synes jeg. Alligevel er det også vigtigt for mig, at jeg lever op til den aftale, når jeg nu får så stor og god en ting af Metodistkirken. Det skulle også gerne komme fællesskabet til gode, at der bliver investeret i mig!”

Vekselvirkning mellem teori og praksis

Ole Birch, præst i Jerusalemskirken i København, er i skrivende stund ved at forberede sig på den afsluttende eksamen på en diplomuddannelse i ledelse og diakoni. Uddannelsen strækker sig over 2 ½ år og svarer til ét års fuldtidsstudie. Betaniaforeningen og Metodistkirken har finansieret uddannelsen i fællesskab.

”Det har været vanvittig spændende efter 30 år at få flere overordnede vinkler og teori på det, jeg har gjort. Det har åbnet perspektiver og åbnet mine øjne for at ”nå, er det derfor det er så svært” eller ”er det det vi gør”, ligesom jeg har fået øje på muligheder, som jeg ikke før har set.”

Diplomuddannelsen i ledelse og diakoni er en generel uddannelse i ledelse efter retningslinjer udarbejdet af Undervisningsministeriet, der som sådan henvender sig til erhvervslivet og offentlige myndigheder og organisationer. Ole Birch har taget uddannelsen på den gamle diakonuddannelse i Dianalund, og derfor tiltrækker den mennesker med baggrund i kirkelige og sociale institutioner som eksempelvis blåkors, kfum og k’s sociale arbejde og diakonale plejehjem.

”Det har helt sikkert været interessant med forskellige input. Særligt fordi uddannelsen er case-baseret. Det vil sige at alle til hvert modul (der er 9 i alt) medbringer en ledelsescase, der er relevant for det emne, der nu blev undervist i. Det har været spændende at høre om så forskellige cases som Reden, behandlingsinstitutioner i Jylland eller helt andre typer ledelsesarbejde. Et af de væsentligste punkter hvor min lederrolle adskilte sig fra de fleste andres var, at jeg primært leder frivillige. Det skaber andre dynamikker, som det har været interessant at fordybe sig i.”

”Det har i det hele taget været spændende at få flere vinkler på, hvad ledelse er i en organisation som metodistkirken. Jeg har rigtig meget lyst til at dele nogle af de erfaringer jeg har fået med kolleger, men også med menigheder. Det er bl.a. andre måder at se os på, og de aha-oplevelser det kan give.”

”Menigheden har været generøs og givet mig arbejdstid til at lave det her i også. Så nu skal jeg til at bruge min ny erhvervede viden og være præst i Jerusalemskirken. Fordi uddannelsen har været case-baseret har jeg allerede implementeret en del af undervisningen. Flere af de initiativer og tiltage jeg har taget de sidste to år er direkte resultatere af uddannelsen. Der har hele tiden været en vekselvirkning mellem teori og praksisk.”

Metodistkirken og økonomi

Metodistkirkens økonomi bæres af medlemmer og venner af Metodistkirken selv.  Som frikirke får Metodistkirken ikke tilskud fra staten, hvorfor den selv står for at afholde alle udgifter – også forbundet med personale. 

Præsternes uddannelse og videre udvikling er en væsentlig resource for Metodistkirkens arbejde i Danmark. Derfor er din gave vigtig. 

Du kan overføre din gave til Metodistkirkens Hovedkasse på konto:  3201 0005439086 eller via MobilePay: 50 24 03 49.

Husk at angive navn og CPR-nummer hvis du ønsker at få fradrag for din gave.