Europæiske metodister vil stå tættere

Metodismen i Europa ønsker at styrke samarbejdet og fællesskabet kirkerne imellem med underskrivelsen af “Community of Methodist and Wesleyan Churches in Europe Agreement” (oversat: Aftale i fællesskabet af Metodistiske og Wesleyanske kirker i Europa”.

Aftalen går bl.a. ud på at kirkerne anerkender hinandens dåb og nadver fejring, ligesom den anderkender hinandens ordination af præster. Andre aspekter er:

  • En mere effektiv deling af ordinerede præste I overensstemmelse med kirkeordningen I de enkelte kirker.
  • At byde medlemmer fra hinandens kirker velkomne som “egne medlemmer”.
  • At indbyde repræsentanter fra hinandens kirker til hinandens konferencer og landsmøder.
  • At udvikle samarbejde, hvor mere end én medlemskirke er tilstede i et geografisk område.
  • At tilbyde gæstfrihed, særligt for de er påvirket af global migration.
  • At styrke netværket indenfor den verdensomspændende Metodistkirke.

Biskop Christian Alsted, der er næstformand for Metodistkirkens Europa Råd, sagde, at underskrivelsen af aftalen var en betydningsfuld udvikling.

“At vi underskriver the Community Agreement of Methodist and Wesleyan Churches in Europe er et oprigtigt udtryk for den connexionalisme, der er karakteristisk for den wesleyanske bevægelse og tradition, der strækker sig over kirke samfundenes grænser.”

Han sagde ydermere at aftalen giver “et robust grundlag for fortsat at uddybe og styrke vores tjeneste i mission i Europa og i verden.”

“I en tid hvor det globale samfund fragmenteres, findes vi fællesskab i vores rige arv i Kristus og vores fælles kald til forsoning. Mens der synes at være en bevægelse I Europa mod ekslusivitet og opbygning af mure, er vi kaldede til at bygge broer og til at være forsonere og freds-skabere, der favner den rige enhed i Kristus midt i diversiteten og spændingerne,” sagde Christian Alsted.

“Som vi fortsætter med at uddybe vores forståelse af og deltagelse i Guds mission, vil Helligånden giver os modet og styrken til at tage nye og større skridt ind i fremtiden, til at være trofaste til dem vi er og hvad Kristus har kaldet os til at være.”

Med I aftalen er den britisk metodistkirke, The United Methodist Church konferencen for Central- og Syd-Europa, The United Methodist Church konference i Tyskland, Equmeniakyrkan, Sverige, den irske metodist conference, Metodistkirken I Portugal,

The United Methodist Church konferencen i Eurasia, OPCEMI – den italienske metodist kirke, den koreanske kirkes europæiske distrik, The United Methodist Church conference i Norden og Baltikum, Nazareernes kirke fra Eurasia.

Læs mere om aftale her (på engelsk)