Biskop Christian Alsted efter generalkonferencen

Biskop Christian Alsted har skrevet en besked til alle medlemmer og venner af metodistkirken i de nordiske og baltiske lande. Beskeden er delt på Facebook og er desuden sendt til alle hjemmesider i biskopsområdet. 

Beskeden er oversat fra engelsk af Anne Thompson

Læs biskop Christian Alsteds hyrdebrev til metodistkirkerne i de nordiske og baltiske lande.

Billedet viser delegater og biskopper i bøn før den endelige afstemning på generalkonference 2019. Kilde: UMnews.org

Kære medlemmer og venner i Norden og Baltikum

Jeg skriver til jer efter afslutningen af den ekstraordinære Generalkonference. Vores kirke er splittet i vores forståelse af menneskets seksualitet og over, hvordan vi bedst kan leve og være i mission sammen med vores LGBTQI* brødre og søstre. Det var sandt før Generalkonferencen, og det er det stadig.

Mange af jer har været i bøn før og under denne konference, og jeg vil gerne oprigtigt takke jer fore jeres kærlighed og dedikation til kirken.

Vores delegater har sammen med andre delegater arbejdet intenst og bønsfyldt, men de var ikke i stand til at komme til en fælles forståelse, og vi forbliver splittede.

Konferencen vedtog den såkaldte “Traditionalist Plan” med et lille flertal. Denne plan fastholder kirkens nuværende position om ægteskab og ordination, og den øger forpligtelserne for årskonference, rådet for ordineret tjenester og biskopper.

Det er meget vigtigt at notere sig at Generalkonferencen sendte hele den vedtagne plan til det juridiske råd, og at det juridiske råd to gange har erklæret væsentlige dele af planen for at være i strid med kirkens konstitution. Det juridiske råd vil træffe sin afgørelse senere i foråret, og da vil vi vide hvilke dele af planen vil træde i kraft som lov.

Jeg vil også gerne at I lægger mærke til at ingen beslutning truffet på denne generalkonference til bliver effektueret for efter vores centralkonference i foråret 2021, hvor der vil være mulighed for at lave tilpasninger.

Nogle af jer vil være skuffede over de beslutninger, der er truffet på generalkonferencen og vil finde dem unødvendigt stramme og kontrollerende, mens andre vil finde disse beslutninger nødvendige og acceptable.

Jeg ønsker at minde om, at vi ikke har truffet beslutninger om et emne eller et spørgsmål. Vores samtale har været om sønner, døtre, niecer, nevøer, børnebørn, venner og medlemmer af vores kirker som identificerer sig selv som LGTBQI-personer. Vi har forsøgt at finde af af hvordan vi som Kristi legeme kan følge og tjene Kristus med ALLE mennesker.

Til jer, der identificerer sig selv som LGTBI ønsker jeg at sige følgende: Jeg er oprigtigt ked af den skade debatten i kirken har gjort for jer. Vi taler ofte om at være en kirke med åbne hjerte, åbne sind og åbne døre, og jeg er klar over, at  du kan føle at det ikke er sand. Men jeg forsikre dig om, at din lokale menighed ikke er ændret. LGBTQI brødre og søstre er stadig velkomne som medlemmer i vores kirker, og vi ønsker at tjene med dig med alle mennesker. Vi er stadig kirke sammen.

Til os alle ønsker jeg at sige: Det er tid til at drage omsorg for hinanden og være forsigtige med hinanden. Det er tid til bøn, fællesskab og samtale. Jeg opmuntrer os alle til at tænke os om før vi skriver kommenterer eller opdateringer på sociale medier, og at undgå at sige noget som kan være fornærmende eller virke polariserende.

På søndag vil vi samles til gudstjeneste  vores kirker og vi vil fortsat engagere os i Guds mission.

Alle præster vil få et hyrdebrev fra mig til at læse ved gudstjenesten d. 3. marts. 

Må Kristus velsigne os alle!

Biskop Christian Alsted

*LGBTQI står for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Questioning og Intersexual på engelsk, red.

Mere indhold