Strandby Metodistkirke 90 år

Strandby Metodistkirke fejrer ved gudstjenesten 26. august  menighedens 90 års fødselsdag. Der er meget at fejre og se tilbage på og frem imod. Herunder følger et lyn-tilbageblik i Metodistkirkens historie i Strandby, baseret på Steen A Larsens jubilæumsskrift fra 1988 og årsmødeprotokoller af Louise Aaen, bragt i menighedens nyhedsbrev. 

Du kan læse hele Steen A. Larsens jubilæums skrift fra 1988 hos Metodisthistorisk selskab her.

Billedet herover viser den første Metodistkirke i Strandby. Billedet herunder er fra indvielsen af den nuværende kirkebygning.

1928-2018

Søndag 26. august 1928 blev metodistmenigheden i Strandby officielt stiftet ved en festgudstjeneste. Før da var metodisterne i Strandby, Jerup og Bollehede/Blæsbjerg en del af Metodistkirken i Frederikshavn. Metodismens begyndelse i området tog fart i 1880’erne med bl.a. afholdsmøder og søndagsskolevirksomhed i private hjem. I 1890’erne gik forskellige kristelige foreninger sammen om at bygge et forsamlingshus på kirkevej, som metodisterne senere overtog. Tilstrømning til bønnemøder og ungdomsmøder var så stor, at der tit var så overfyldt i kirkerummet, at petroloumslampernes flammer dalede pga. iltmangel.

30’erne

Der var varme og inderlighed over møder og gudstjenester, og begynderårene som ny menighed blev præget af en rig åndelig tid med vækkelse, hvor menighedens medlemstal blev fordoblet. Der blev holdt evangeliske møder i private hjem i byen og arrangeret alsangs-stævner ved stranden og andre steder, ofte sammen med Indre Mission.

40’erne

I krigsårene greb mørkelægning og spærretid ind i kirkens arbejde, da man måtte sløjfe aftenmøder og koncentrere sig om søndagsgudstjenesten. Strandbyfiskerne blev kendt for deres indsats i modstandsbevægelsen, da mange var med til at hjælpe jøder til Sverige med kutter.

50’erne

Menigheden voksede støt til efterhånden at blive en af de største metodistmenigheder i Danmark, med et stort ungdoms- og spejderarbejde. Man begyndte at tale om udvidelse af pladsforholdene. Grundsten til en ny kirkebygning blev lagt og ved hjælp af en utrolig offervillighed blandt menighedens medlemmer lykkedes det at bygge for egne midler.

60’erne

Flaget strøg til tops 26. marts 1961, hvor den nye kirke på Strandvej blev indviet. Et stort kvindearbejde, foruden Unge Hjem og strenge- og sangkor var med til at holde hjulene og udviklingen igang. Der blev bl.a. samlet ind til pibeorgel.

70’erne

Nogle af ungdomsoprørets aktionsformer satte spor i kirkens arbejde, bl.a. med et fornyet fokus på 3. verdens problemer, fredsbevægelse, kvindefrigørelse, menneskerettigheder og forurening. Unge metodister blev udsendt som missionærer til Congo og andre unge begyndte at gøre frivillig tjeneste som 1 årsarbejdere. Den rytmiske musik vandt indpas i gudstjenesten ved siden af salmesangen.

80’erne

Spejderne fik en vældig opblomstringsperiode, da man købte en nedlagt landbrugsejendom i Søholt, kaldet Krogsholt og indrettede det til spejdercenter. Mange timer med gode oplevelser til følge blev brugt derude. Der blev også brugt energi på at starte kristen lokalradio med interviews, andagter og oplæsning for børn.

90’erne

Tiden var præget af fokus på forholdene for børne- og ungdomsarbejdet, der resulterede i en stor udvidelse af kokalerne, der stod færdig 28. maj 2006. Som noget nyt blev der budt på kirkekaffe efter gudstjenesterne, som styrkede menighedens fællesskab indadtil.

00’erne

Mange nye udadrettede aktiviteter tog form med åbne døre ind til menighedens arbejde bl.a. gospelkor og café. Der blev lagt vægt på undervisning og gudstjenstedeltagelse, målrettet forskellige grupperinger. Retræte og stilhedsarbejde voksede frem som hjælp til det personlige trosliv.

10’erne

Spejderne fik ny lege- og lejrplads ved navn “Farmen”, da man købte et par gamle minkfarme og gjorde i stand. ActA, en lille sattelitgruppe af unge fra Strandby, samlede sig i Aalborg som forsøg på at plante et nyt trosfællesskab i storbyen.

I Strandby oplevede menigheden et forstærket fælleskirkeligt samarbejde bl.a. omkring skole/kirke- og flygtningearbejde.

Mere indhold

MBUF på Sjælsmark

Jernbryllup

Thomas Risager 50 år